Thông tin số liệu phát triển lĩnh vực Viễn Thông -Tài nguyên Internet

Thông tin số liệu phát triển lĩnh vực Viễn Thông -Tài nguyên Internet

Tính đến hết 30/4/2024 có 16,3 triệu địa chỉ internet IPV4; tỷ lệ sử dụng IPV6 trên mạng Internet Việt Nam đạt 60%,...

Nâng chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho bưu tá

Nâng chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho bưu tá

Thu nhập của Bưu tá Bưu điện Việt Nam tiếp tục được cải thiện nhờ chất lượng dịch vụ chuyển phát ngày càng nâng cao.

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sách Trắng phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTTTT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.

Danh sách nhà xuất bản

Danh sách nhà xuất bản

Danh sách nhà xuất bản (cập nhật ngày 21/11/2023)

Danh sách cơ sở phát hành và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm

Danh sách cơ sở phát hành và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm

Danh sách cơ sở phát hành và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm (cập nhật ngày 21/11/2023).

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cập nhật ngày 17/10/2023)

Danh mục nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số, Chính quyền số

Danh mục nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số, Chính quyền số

PHỤ LỤC DANH MỤC NỀN TẢNG SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, CHÍNH QUYỀN SỐ (Kèm theo Công văn số 702 /CĐS-CSS ngày 25/ 5 /2023 của Cục Chuyển đổi số quốc gia)

Danh sách doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Danh sách doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Danh sách doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top