Danh sách đề tài khoa học công nghệ năm 2020 nguồn vốn ngân sách

Thứ hai, 22/02/2021 10:29

TT
Tên đề tài
Đơn vị thực hiện
Thời gian thực hiện
1
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện toán biên (Mobile Edge Computing) cho triển khai 5G tại MobiFone
Mã số: ĐT.01/20
Tổng công ty Viễn thông Mobifone
Tháng 01 - 11/2020
2
Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu và phương pháp đo chất lượng mạng 5G ứng dụng tại MobiFone
Mã số: ĐT.02/20
Tổng công ty Viễn thông Mobifone
Tháng 01 - 11/2020
3
Nghiên cứu vấn đề interworking giữa mạng 4G với mạng 5G
Mã số: ĐT.03/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
4
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cổng giao tiếp căn hộ thông minh
Mã số: ĐT.04/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
5
Nghiên cứu về công nghệ truyền dữ liệu cự ly ngắn bằng ánh sáng (LiFi) và khả năng ứng dụng
Mã số: ĐT.05/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
6
Nghiên cứu giải pháp mạng định nghĩa bằng phần mềm ứng dụng cho hệ thống VNIX
Mã số: ĐT.06/20
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
7
Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng phát hiện, cảnh báo bất thường về truy vấn, sử dụng tên miền .vn trên hệ thống DNS quốc gia
Mã số: ĐT.07/20
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
8
Nghiên cứu giải pháp cải thiện thứ hạng Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.08/20
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2020
9
Nghiên cứu các quy định quản lý thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất xây dựng khung pháp lý quản lý công nghiệp IoT và các thiết bị kết nối tại Việt Nam
Mã số: ĐT.09/20
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 01 - 11/2020
10
Nghiên cứu đề xuất giải pháp để ngăn chặn thiết bị ICT giả/nhái, kém chất lượng thông qua số định danh IMEI của thiết bị
Mã số: ĐT.10/20
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
11
Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách quản lý phù hợp với xu thế công nghệ mạng SDN (Software-defined networking)
Mã số: ĐT.11/20
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
12
Nghiên cứu và xây dựng giải pháp hỗ trợ công tác đăng ký và phối hợp tần số cho các đài phát thanh sóng trung theo hiệp định GE75
Mã số: ĐT.12/20
Cục Tần số Vô tuyến điện
Tháng 01 - 11/2020
13
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch băng tần 24,25 - 29,5 GHz cho IMT-2000
Mã số: ĐT.13/20
Cục Tần số Vô tuyến điện
Tháng 01 - 11/2020
14
Nghiên cứu mô hình hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông công ích bằng mô hình hợp tác công tư (PPP)
Mã số: ĐT.14/20
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
15
Nghiên cứu tình hình tiêu chuẩn hóa quốc tế về thông tin và truyền thông và đề xuất cho Việt Nam
Mã số: ĐT.15/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
16
Nghiên cứu xây dựng danh mục các tiêu chuẩn áp dụng cho Internet vạn vật (IoT) ở Việt Nam
Mã số: ĐT.16/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
17
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 KHz đến 40 GHz
Mã số: ĐT.17/20
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
18
Nghiên cứu giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn IBB, HBB TV vào thực tiễn cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam
Mã số: ĐT.18/20
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tháng 01 - 11/2020
19
Nghiên cứu phát triển thử nghiệm nền tảng AI mở trong chính phủ điện tử
Mã số: ĐT.19/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
20
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm trợ lý ảo (AI Chatbot) hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến 4 cấp
Mã số: ĐT.20/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
21
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm công cụ đo kiểm, đánh giá trải nghiệm khách hàng và benchmarking cho các nhà mạng Việt Nam
Mã số: ĐT.21/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
22
Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống phát hiện botnet trong thiết bị cổng kết nối IoT
Mã số: ĐT.22/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
23
Nghiên cứu về chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.23/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
24
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng chia sẻ dữ liệu cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.24/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
25
Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống thu thập dữ liệu chỉ số (KPI) đô thị thông minh
Mã số: ĐT.25/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
26
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ số đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam
Mã số: ĐT.26/20
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
27
Nghiên cứu phương pháp đánh giá các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ lựa chọn trong mua sắm công
Mã số: ĐT.27/20
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
28
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong đăng ký và bảo hộ bản quyền nội dung số
Mã số: ĐT.28/20
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
29
Nghiên cứu đánh giá hệ sinh thái doanh nghiệp phần mềm ở Việt Nam
Mã số: ĐT.29/20
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
30
Nghiên cứu đề xuất áp dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) trong phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam
Mã số: ĐT.30/20
Cục Tin học hóa
Tháng 01 - 11/2020
31
Nghiên cứu đề xuất xây dựng khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tại Việt Nam
Mã số: ĐT.31/20
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2020
32
Nghiên cứu, đề xuất chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dữ liệu số trong nền kinh tế số
Mã số: ĐT.32/20
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 01 - 11/2020
33
Nghiên cứu giải pháp sử dụng công nghệ Blockchain để quản lý định danh điện tử
Mã số: ĐT.33/20
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tháng 01 - 11/2020
34
Nghiên cứu, đề xuất mô hình kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.34/20
Trung tâm thông tin
Tháng 01 - 11/2020
35
Nghiên cứu phát triển ứng dụng đào tạo, bồi dưỡng về thông tin và truyền thông trên thiết bị di động
Mã số: ĐT.35/20
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2020
36
Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn quốc tế về định danh số và đề xuất áp dụng tại Việt Nam
Mã số: ĐT.36/20
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tháng 01 - 11/2020
37
Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về truyền thông và trao đổi thông tin phục vụ xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.37/20
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 01 - 11/2020
38
Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng nhằm thúc đẩy các giao dịch điện tử và thương mại số tại Việt Nam
Mã số: ĐT.38/20
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 01 - 11/2020
39
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn về các kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin (Hướng dẫn quản lý điểm yếu an toàn thông tin, bảo đảm an toàn máy chủ và ứng dụng web)
Mã số: ĐT.39/20
Cục An toàn thông tin
Tháng 01 - 11/2020
40
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn về các kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin (Lựa chọn, triển khai và vận hành các hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDPS) và các tiêu chuẩn ISO/IEC về an toàn thông tin)
Mã số: ĐT.40/20
Cục An toàn thông tin
Tháng 01 - 11/2020
41
Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc tối ưu công tác thu gom bưu gửi tại VNPOST
Mã số: ĐT.41/20
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Tháng 01 - 11/2020
42
Nghiên cứu giải pháp hiện đại hóa mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Mã số: ĐT.42/20
Cục Bưu điện trung ương
Tháng 01 - 11/2020
43
Nghiên cứu đánh giá thực trạng vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng hóa vi phạm phápluật và gian lận thương mại trong hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịchvụ bưu chính
Mã số: ĐT.43/20
Thanh tra
Tháng 01 - 11/2020
44
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính
Mã số: ĐT.44/20
Vụ Bưu chính
Tháng 01 - 11/2020
45
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất xây dựng lộ trình giảm dần và kết thúc phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng ở Việt Nam
Mã số: ĐT.45/20
Vụ Bưu chính
Tháng 01 - 11/2020
46
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ngăn chặn tin giả(fake news) trên các mạng xã hội tại Việt Nam
Mã số: ĐT.46/20
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2020
47
Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ mới trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền
Mã số: ĐT.47/20
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2020
48
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thông tin đối ngoại các tuyến biên giới trên đất liền
Mã số: ĐT.48/20
Cục Thông tin đối ngoại
Tháng 01 - 11/2020
49
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở
Mã số: ĐT.49/20
Cục Thông tin cơ sở
Tháng 01 - 11/2020
50
Nghiên cứu thực trạng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạtđộng in trong tình hình mới
Mã số: ĐT.50/20
Thanh tra
Tháng 01 - 11/2020
51
Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ quảng bá và phát hành xuất bản phẩm trên thiết bị di động và thử nghiệm tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.51/20
Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2020
52
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.52/20
Vụ Pháp chế
Tháng 01 - 11/2020
53
Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.53/20
Vụ Pháp chế
Tháng 01 - 11/2020
54
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, công chức ngành thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.54/20
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 01 - 11/2020
55
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.55/20
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 01 - 11/2020
56
Nghiên cứu, đề xuất nội dung và phương án ứng cử vào Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) của UPU
Mã số: ĐT.56/20
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 01 - 11/2020
57
Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế về thu hút đầu tư nước ngoài và đề xuất cho lĩnh vực ICT ở Việt Nam
Mã số: ĐT.57/20
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 01 - 11/2020
58
Nghiên cứu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.58/20
Vụ Thi đua khen thưởng
Tháng 01 - 11/2020
59
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý quyết toán dự án hoàn thành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.59/20
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tháng 01 - 11/2020
60
Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả dự án phục vụ giám sát đầu tư của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.60/20
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tháng 01 - 11/2020
61
Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến các chỉ số (KPI) phát triển ngành thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.61/20
Văn phòng
Tháng 01 - 11/2020
62
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cắt, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.62/20
Văn phòng
Tháng 01 - 11/2020
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top