Số liệu thống kê

Tài liệu
Nội dung chi tiết
Ngày cập nhật
Tình hình cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính quý 2/2024
09/07/2024
Cơ sở dữ liệu về thể chế bưu chính
28/06/2024
Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
19/04/2024
Số liệu doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính, tính đến quý 4 năm 2023
23/01/2024
Danh sách doanh nghiệp đã trả lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
18/01/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Bưu chính năm 2023
10/01/2024
Danh sách các doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động
18/12/2023
Số liệu thống kê lĩnh vực Bưu chính năm 2023
18/12/2023
Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực Bưu chính quý III/2023
13/11/2023
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NĂM 2020
19/03/2021
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top