Số liệu phát triển lĩnh vực Bưu chính năm 2023

Thứ tư, 10/01/2024 08:23

- Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 58.900 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 94% kế hoạch năm 2023.

- Nộp NSNN lĩnh vực bưu chính ước đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2022 và đạt 140% kế hoạch năm 2023.

- Sản lượng bưu chính năm 2023 ước đạt 2,5 tỷ bưu gửi, tăng 32,3% so với năm 2022.

- Lượt tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI ước đạt 17,5 triệu lượt.

- 100% sản phẩm OCOP cung cấp trên sàn TMĐT do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu đều được truy xuất nguồn gốc.

- Sản lượng bưu gửi KT1 phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ước đạt 3.960.000 bưu gửi, tăng khoảng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022 (3.674.361 bưu gửi).

(Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top