Bổ nhiệm cán bộ dựa trên tiềm năng là phải chấp nhận rủi ro

Bổ nhiệm cán bộ dựa trên tiềm năng là phải chấp nhận rủi ro

Sáng ngày 01/7/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ của Bộ đối với các đơn vị: Cục An toàn thông tin, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Văn phòng Bộ.

img

Tiểu sử của Bộ trưởng

Từ 7/1979 - 7/1986

Chiến sỹ, sau là Học viên Trường Thông tin U-li-a-nốp (Liên Xô cũ).

Từ 8/1986 - 4/1997

Trung úy, Thượng úy, Đại úy rồi Thiếu tá. Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, rồi Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Xem tiếp
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Sáng ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá để giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình đấy.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó là thay đổi chính mình.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Làm công tác cán bộ thì việc chính cũng là đi tìm người tài.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản thì vừa chính trị, vừa văn hóa, vừa kinh tế. Nhuần nhuyễn 3 cái này thì xuất bản sẽ thành công.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kinh tế số Việt Nam là: Công nghiệp CNTT và truyền thông + Kinh tế số các ngành + Quản trị số + Dữ liệu số

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển đổi số Việt Nam là: Chính phủ số + Kinh tế số + Xã hội số.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Rộng hơn - Toàn diện hơn - Nhanh hơn - Chất lượng hơn - Thiết thực hơn. Đây là 5 cái rất thiết yếu cho một người làm quản lý, lãnh đạo.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top