42 kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ TT&TT đã được trả lời, xử lý

42 kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ TT&TT đã được trả lời, xử lý

Chiều 23/5, tại nghị trường Quốc hội, phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 42 kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông giữa hai kỳ họp đã được Bộ trả lời, xử lý hoặc có lộ trình xử lý, có thời gian hoàn thành cụ thể.

img

Tiểu sử của Bộ trưởng

Từ 7/1979 - 7/1986

Chiến sỹ, sau là Học viên Trường Thông tin U-li-a-nốp (Liên Xô cũ).

Từ 8/1986 - 4/1997

Trung úy, Thượng úy, Đại úy rồi Thiếu tá. Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, rồi Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Xem tiếp
42 kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ TT&TT đã được trả lời, xử lý

42 kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ TT&TT đã được trả lời, xử lý

Chiều 23/5, tại nghị trường Quốc hội, phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 42 kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông giữa hai kỳ họp đã được Bộ trả lời, xử lý hoặc có lộ trình xử lý, có thời gian hoàn thành cụ thể.

Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá để giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình đấy.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó là thay đổi chính mình.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.

Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top