Chọn ngôn ngữ

Nguyễn Mạnh Hùng

7/1979 - 7/1986

Chiến sỹ, sau là Học viên Trường Thông tin U-li-a-nốp (Liên Xô cũ).

Từ 8/1986 - 4/1997
Trung úy, Thượng úy, Đại úy rồi Thiếu tá. Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, rồi Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc.
Từ 5/1997 - 3/2005
Thiếu tá, Trung tá, rồi Thượng tá, Phó phòng, rồi Trưởng phòng Đầu tư, sau đó làm Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc; Đảng ủy viên Công ty từ tháng 5/1998.
Từ 4/2005 - 01/2014
Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, sau là Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng; được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012.
Từ 02/2014 - 5/2018
Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.
Từ 6/2018 - 7/2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên quân ủy Trung ương, Thiếu tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Từ 8/2018 đến nay
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá để giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Mr. Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông

Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.

Mr. Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông

Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Mr. Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông

Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.

Mr. Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông

Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó là thay đổi chính mình.

Mr. Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông
Cổng dịch vụ công
Quốc Gia
Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây
Xem chi tiết
Chính sách
pháp luật Việt Nam
Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam
Xem chi tiết
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc
Xem chi tiết
null
null
null