Số liệu thống kê

Tài liệu
Nội dung chi tiết
Ngày cập nhật
Số liệu phát triển tài nguyên Internet tháng 5/2024
21/06/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Viễn thông tháng 5/2024
21/06/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Viễn thông tháng 4/2024
27/05/2024
Số liệu phát triển tài nguyên Internet tháng 4/2024
30/04/2024
Số liệu phát triển tài nguyên Internet tính đến tháng 3/2024
22/04/2024
Thu, nộp phí, lệ phí tài nguyên tần số vô tuyến điện Qúy I/2024
22/04/2024
Số vụ can nhiễu tần số vô tuyến điện có hại Qúy I/2024
22/04/2024
Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Qúy I/2024
22/04/2024
Số lượng thiết bị/hệ thống thiết bị vô tuyến điện đã cấp phép tần số tính đến Qúy I/2024
22/04/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Viễn thông tính đến tháng 3/2024
22/04/2024
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top