Số liệu thống kê

Tài liệu
Nội dung chi tiết
Ngày cập nhật
Tình hình cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính quý 2/2024
09/07/2024
Báo cáo tình hình chuyển đổi số quốc gia tháng 6 năm 2024
04/07/2024
Cơ sở dữ liệu về thể chế bưu chính
28/06/2024
Số liệu phát triển tài nguyên Internet tháng 5/2024
21/06/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Viễn thông tháng 5/2024
21/06/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Viễn thông tháng 4/2024
27/05/2024
Số liệu đài truyền thanh cấp xã, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện từ năm 2018 - 2024
06/05/2024
Số liệu phát triển tài nguyên Internet tháng 4/2024
30/04/2024
Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024
25/04/2024
Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)
25/04/2024
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top