Số liệu thống kê

Tài liệu
Nội dung chi tiết
Ngày cập nhật
Số liệu đài truyền thanh cấp xã, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện từ năm 2018 - 2024
06/05/2024
Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024
25/04/2024
Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)
25/04/2024
Số lượng cở sở/doanh nghiệp hoạt động in năm 2023
24/04/2024
Tổng hợp số lượng Nhà xuất bản năm 2023
24/04/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Chuyển đổi số tính đến tháng 4/2024
24/04/2024
Số liệu phát triển tài nguyên Internet tính đến tháng 3/2024
22/04/2024
Thu, nộp phí, lệ phí tài nguyên tần số vô tuyến điện Qúy I/2024
22/04/2024
Số vụ can nhiễu tần số vô tuyến điện có hại Qúy I/2024
22/04/2024
Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Qúy I/2024
22/04/2024
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top