Văn bản

Tất cả văn bản

Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
08/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, tần số vô tuyến điện

Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông

icon-svg Xem chi tiết
10/07/2024
82/2024/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

Nghị định sửa đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

icon-svg Xem chi tiết
10/07/2024
05/VBHN-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực khác

Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số17/2012/TT-BTTTT và Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụcông tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

icon-svg Xem chi tiết
05/07/2024
07/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, tần số vô tuyến điện

Thông tư quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông

icon-svg Xem chi tiết
02/07/2024
06/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

Quy định công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam

icon-svg Xem chi tiết
01/07/2024
04/VBHN-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hợp nhất
Xuất bản, in và phát hành

Xác thực Văn bản hợp nhất Nghị định số: 195,150,104.

icon-svg Xem chi tiết
21/06/2024
05/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Thông tin, tuyên truyền

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

icon-svg Xem chi tiết
14/06/2024
49/2024/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
Thông tin, tuyên truyền

Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở

icon-svg Xem chi tiết
10/05/2024
04/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, tần số vô tuyến điện

Thông tư “Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam”

icon-svg Xem chi tiết
10/05/2024
03/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, tần số vô tuyến điện

Thông tư Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

icon-svg Xem chi tiết
30/04/2024
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top