Số liệu thống kê

Tài liệu
Nội dung chi tiết
Ngày cập nhật
Báo cáo tình hình chuyển đổi số quốc gia tháng 6 năm 2024
04/07/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Chuyển đổi số tính đến tháng 4/2024
24/04/2024
Số liệu lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia tính đến tháng 3/2024
26/03/2024
Số liệu lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia tính đến tháng 2/2024
20/02/2024
Số liệu phát triển Chính phủ số năm 2023
22/01/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực Chuyển đổi số năm 2023
10/01/2024
Sự phát triển của lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia quý III/2023
13/11/2023
Số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
13/11/2023
Số lượng chứng thư số đang hoạt động
13/11/2023
Tỉ lệ chứng thư số phân theo đối tượng
13/11/2023
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top