Số liệu phát triển Chính phủ số năm 2023

Thứ hai, 22/01/2024 08:53

Số liệu phát triển Chính phủ số năm 2023- Ảnh 1.

a) Dịch vụ công trực tuyến

- Tỷ lệ DVCTT toàn trình đủ điều kiện đạt 100%, đạt 100% kế hoạch năm 2023 (mục tiêu năm 2023 là 100%). Hiện có 83/83 bộ, tỉnh đã ban hành danh mục DVCTT toàn trình, một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

- Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến (HSTT) ước đạt 80% (mục tiêu năm 2023 là 80%).

- Tỷ lệ HSTT toàn trình ước đạt 60% (mục tiêu năm 2023 là 60%).

- Đã có 54/85 bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung (tăng 35% so với năm 2022).

- Đã có 42/85 bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu mở (tăng 425% so với năm 2022).

- 1,67 tỷ giao dịch được thực hiện thông qua Nền tảng NDXP, vượt mục tiêu đến năm 2025.

- 07 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia đã được các cơ quan nhà nước đưa vào vận hành, khai thác sử dụng chung.

- Số cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các bộ, ngành, địa phương được thiết lập tăng trưởng 38,5% so với năm 2022, từ 1.280 CSDL lên 2.077 CSDL.

- Tỷ lệ các bộ, tỉnh đã xác định danh mục cơ sở dữ liệu đạt 63%.

- Việc công bố kế hoạch và danh mục dữ liệu mở tăng mạnh từ 9% lên 50% so với 2022.

b) Nền tảng NDXP hiện đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay, Nền tảng đã kết nối 103 bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức ở Trung ương (cơ bản hết cơ quan cấp I); đã kết nối 10 cơ sở dữ liệu, 15 hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên NDXP. Số lượng người dùng hàng tháng: 90/103 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số giao dịch từ khi đưa vào khai thác (2019) đến nay đạt 1,67 tỷ; trong năm 2023, hàng ngày có trung bình khoảng 1,78 triệu giao dịch

Số liệu phát triển Chính phủ số năm 2023- Ảnh 2.

(Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top