Số liệu phát triển lĩnh vực Chuyển đổi số năm 2023

Thứ tư, 10/01/2024 08:48

 - Điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2022 quốc gia là 0,7111 (tăng trưởng 16,4% so với năm 2021 (0,6110) tăng 46,4% so với năm 2020 (0,4858).

- 80.698 tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố (tăng 11.765 tổ so với năm 2022).

- 378.941 thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố (tăng 58.102 thành viên tổ so với năm 2022).

- 30/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63/63 tỉnh, thành phố ban hành Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm.

- Từ đầu tháng 4/2022, tính đến 15/11/2023 đã có 22,307 triệu lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch; đã cung cấp 48 khóa học cho nhân lực chuyên trách về CNTT và công chức, viên chức cơ quan nhà nước, đã bồi dưỡng tập huấn được 304.397 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương.

(Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top