Số liệu thống kê

Tài liệu
Nội dung chi tiết
Ngày cập nhật
Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024
25/04/2024
Số liệu về chứng thực chữ ký số tính đến hết tháng 12/2023
20/02/2024
Số liệu phát triển lĩnh vực An toàn thông tin năm 2023
22/01/2024
Số liệu thống kê lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2023
22/11/2023
Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận đáp ứng tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn thông tin tại văn bản số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020 và văn bản số 2612/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
13/11/2023
Số liệu thông kê lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2023
13/11/2023
Bộ TT&TT công bố xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018
17/04/2019
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top