Số liệu phát triển lĩnh vực An toàn thông tin năm 2023

Thứ hai, 22/01/2024 09:06

Số liệu phát triển lĩnh vực An toàn thông tin năm 2023- Ảnh 1.

Số liệu phát triển lĩnh vực An toàn thông tin năm 2023- Ảnh 2.

- Doanh thu lĩnh vực An toàn thông tin mạng (ATTTM) ước đạt 5.522 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022 (4.062 tỷ đồng).

- Tổng số tiền nộp NSNN của doanh nghiệp hoạt động ATTT mạng đạt 322,3 tỷ đồng, tăng 38,68% so với năm 2022.

- Tổng số lao động của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT mạng đến nay là 3.866 người, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tổng số doanh nghiệp được cấp phép đến nay là 109 doanh nghiệp (03 tập đoàn nhà nước, 69 công ty cổ phần và 34 công ty TNHH). Trong đó: 74 doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu sản phẩm; 30 doanh nghiệp được cấp phép sản xuất sản phẩm và 80 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ.

- Tổng số hệ thống thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước là 3.192 hệ thống. Trong đó, 2.074 hệ thống đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đạt 65%.

- Ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 12.846 cuộc tấn công mạng. Trong đó có: 11.511 cuộc Phishing, 451 cuộc Deface, 884 cuộc Malware, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

- Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet là 456.699 địa chỉ, giảm 4,7% so với năm 2022.

- Đã xử lý 3.478 website lừa đảo, vi phạm pháp luật.

- 2,1 tỷ lượt xem video tái hiện và cảnh báo các hành vi lừa đảo trực tuyến trên các kênh mạng xã hội. - 3,7 triệu người dân được bảo vệ, không truy cập vào các website lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

- 17 bộ, ngành, địa phương được hỗ trợ rà soát, triển khai các biện pháp an toàn, an ninh mạng.

- 4.500 lượt cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp được tham gia diễn tập thực chiến.

- 3.260.000: Số lượng chữ ký số đang hoạt động.

(Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top