Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024

Thứ năm, 25/04/2024 15:22

Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024.

1. Số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Tính đến hết tháng 3 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động cho 25 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024- Ảnh 1.

Hình 1. Số lượng CA công cộng giai đoạn 2020 – tháng 4/2023

2. Tổng số chứng thư số công cộng đã cấp

Số lượng chứng thư số công cộng đã cấp tính đến hết tháng 03 năm 2024 (cộng dồn): 8.174.329 chứng thư số

Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024- Ảnh 2.

3. Tổng số chứng thư số công cộng đang hoạt động tại thời điểm tháng 03 năm 2024: 2.996.343 chứng thư số

Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024- Ảnh 3.

4. Tổng số chứng thư số cá nhân công cộng đã cấp tính đến hết tháng 3 năm

Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024- Ảnh 4.

5. Tổng số chứng thư số cá nhân công cộng đang hoạt động tính đến hết tháng 3 năm 2024: 1.338.296 chứng thư số

Số liệu phát triển chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử tính đến tháng 4/2024- Ảnh 5.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top