Phát triển Kinh tế số để tạo động lực mới cho kinh tế, 
tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia

Phát triển Kinh tế số để tạo động lực mới cho kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia

Phát biểu tại Phiên họp lần thứ 9 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch UBQG về chuyển đổi số đã chỉ rõ: "Chúng ta đã đi qua 6 tháng đầu của năm 2024, năm phát triển Kinh tế số với các trụ cột là Phát triển công nghiệp CNTT và truyền thông, Phát triển KTS của các ngành và địa phương, Phát triển dữ liệu như là đầu vào của KTS và Phát triển quản trị số như là một phương thức quản trị mới online và dựa trên dữ liệu. Phát triển KTS để tạo động lực mới cho kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia. Hết 6 tháng đầu năm 2024, KTS Việt Nam ước đạt 18,3% GDP, tăng 22,4%. Như vậy, mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra, KTS đạt 20% vào năm 2025 là sẽ đạt được".

Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá để giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình đấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó là thay đổi chính mình.
Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Làm công tác cán bộ thì việc chính cũng là đi tìm người tài.
Xuất bản thì vừa chính trị, vừa văn hóa, vừa kinh tế. Nhuần nhuyễn 3 cái này thì xuất bản sẽ thành công.
Kinh tế số Việt Nam là: Công nghiệp CNTT và truyền thông + Kinh tế số các ngành + Quản trị số + Dữ liệu số
Chuyển đổi số Việt Nam là: Chính phủ số + Kinh tế số + Xã hội số.
Rộng hơn - Toàn diện hơn - Nhanh hơn - Chất lượng hơn - Thiết thực hơn. Đây là 5 cái rất thiết yếu cho một người làm quản lý, lãnh đạo.
banner

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top