Cục Thông tin đối ngoại thông báo tuyển dụng viên chức

Cục Thông tin đối ngoại thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo số 08/TB-TTĐN ngày 08/8/2023 của Cục Thông tin đối ngoại.

Thông báo tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Thông báo tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ công văn số 3040/BTTTT-TCCB ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-TTĐN ngày 01/8/2023 của Cục trưởng Cục TTĐN ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức của Cục TTĐN năm 2023; Cục TTĐN thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Cục TTĐN năm 2023.

Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng

Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng

Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top