Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển sinh công chức của Bộ TT&TT

Thứ tư, 23/08/2023 16:09

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 23/8/2023 của Vụ Tổ chức cán bộ.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BTTTT ngày 8 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng);

Căn cứ Thông báo số 03/TB-BTTTT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của các thí sinh dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (đính kèm theo). Danh sách chi tiết được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn.

 

 

 
Vụ Tổ chức cán bộ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top