Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Thứ sáu, 19/04/2024 17:04

Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cập nhật ngày 19/4/2024)

I. Các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính, cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

TT

Thông tin về Công ty

Số Giấy phép

Ngày cấp phép

Phạm vi

1

Công ty cổ phần vận tải và chuyển phát nhanh An Pha

65/GP-BTTTT

21/3/2024

Liên tỉnh và quốc tế chiều đi
(GP cấp mới, VBXN sửa đổi, bổ sung)

1017/XN-BTTTT

22/3/2024

2

Công ty TNHH Bảo Lâm Express

64/GP-BTTTT

21/3/2024

Liên tỉnh

1003/XN-BTTTT

22/3/2024

3

Công ty CP Herry Potter Express

57/GP-BTTTT

12/3/2024

Quốc tế

858/XN-BTTTT

13/3/2024

4

Công ty cổ phần CPN Pluspost

60/GP-BTTTT

15/3/2024

Liên tỉnh

(sửa đổi bổ sung)

937/XN-BTTTT

18/3/2027

5

Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hóa Nữ Hoàng

28/XN-BTTTT

29/2/2024

Liên tỉnh

6

Công ty CP giao nhận vận tải quốc tế PT

1122/XN-BTTTT

27/3/2024

Quốc tế chiều đi

II. Các doanh nghiệp nộp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông gửi thông tin chi tiết tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BQ5RjVQlZHlTfoktwwKvj4e8m-VuMxsEIGt5Xj4n5ZU/edit?usp=sharing.


Vụ Bưu chính
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top