Danh sách đề tài khoa học công nghệ năm 2022 nguồn vốn ngân sách

Thứ hai, 09/10/2023 17:32

 

TT
Tên đề tài
Đơn vị     thực hiện
Thời gian thực hiện
1
Nghiên cứu về hệ thống truyền thông quang LaserCom trong truyền tin vệ tinh cỡ nhỏ (Free space Laser Com for Small Satellite)
Mã số: ĐT.01/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
2
Nghiên cứu đề xuất chính sách quản lý và phát triển dịch vụ thông tin vệ tinh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.02/22
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
3
Nghiên cứu xu hướng quốc tế trong quy hoạch và sử dụng băng tần 6GHz và khuyến nghị cho Việt Nam
Mã số: ĐT.03/22
Cục Tần số vô tuyến điện
Tháng 01 - 11/2022
4
Nghiên cứu đề xuất danh mục các nhiệm vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao
Mã số: ĐT.04/22
Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
Tháng 01 - 11/2022
5
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng AIOT dựa trên mã nguồn mở tích hợp các bài toán ứng dụng IOT trong hoạt động kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp
Mã số: ĐT.05/22
Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Tháng 01 - 11/2022
6
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị phát sóng wifi sử dụng công nghệ 5G
Mã số: ĐT.06/22
Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Tháng 01 - 11/2022
7
Nghiên cứu rà soát và cập nhật quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz
Mã số: ĐT.07/22
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
8
Nghiên cứu rà soát và cập nhật quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
Mã số: ĐT.08/22
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
9
Nghiên cứu rà soát và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông
Mã số: ĐT.09/22
Cục Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
10
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện cho thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin
Mã số: ĐT.10/22
Cục Tần số vô tuyến điện
Tháng 01 - 11/2022
11
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị NB-IoT
Mã số: ĐT.11/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
12
Nghiên cứu rà soát và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến
Mã số: ĐT.12/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
13
Nghiên cứu rà soát và chuyển đổi các quy chuẩn kỹ thuật về mạng viễn thông thành tiêu chuẩn quốc gia
Mã số: ĐT.13/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
14
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam
Mã số: ĐT.14/22
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tháng 01 - 11/2022
15
Nghiên cứu các giải pháp quản lý nội dung dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu (VoD) trên mạng Internet
Mã số: ĐT.15/22
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tháng 01 - 11/2022
16
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống kỹ thuật triển khai đại học số trên nền tảng điện toán đám mây ứng dụng K8S theo hướng cung cấp dịch vụ phần mềm (SaaS)
Mã số: ĐT.16/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
17
Nghiên cứu, đề xuất mô hình kiến trúc tham chiếu và bộ chỉ số đánh giá hiệu năng hoạt động (KPI) cho đại học số ở Việt Nam
Mã số: ĐT.17/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
18
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng IoT dựa trên mạng LoRaWAN phục vụ cho đô thị thông minh
Mã số: ĐT.18/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
19
Nghiên cứu sự dịch chuyển cấu trúc kinh tế và năng suất lao động trong xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam
Mã số: ĐT.19/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
20
Nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm Blockchain trong quản lý văn bằng, chứng chỉ cơ quan nhà nước
Mã số: ĐT.20/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
21
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ hoạt động đánh giá, khảo thí trực tuyến
Mã số: ĐT.21/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
22
Nghiên cứu rà soát, cập nhật Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam (Phiên bản 1.0) phù hợp xu thế chuyển đổi số
Mã số: ĐT.22/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
23
Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng dữ liệu mở theo mô hình dữ liệu đồ thị cho cổng dữ liệu quốc gia
Mã số: ĐT.23/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
24
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu (mở) trong các cơ quan nhà nước
Mã số: ĐT.24/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
25
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê đo lường về xã hội số
Mã số: ĐT.25/22
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2022
26
Nghiên cứu đề xuất các quy định về dữ liệu số liên quan đến giao dịch điện tử
Mã số: ĐT.26/22
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2022
27
Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý phát triển ngành công nghiệp dữ liệu lớn
Mã số: ĐT.27/22
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2022
28
Nghiên cứu đề xuất quy định ràng buộc thu hút FDI của doanh nghiệp đầu chuỗi phát triển công nghệ số
Mã số: ĐT.28/22
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2022
29
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí xác định các sản phẩm công nghệ số sản xuất trong nước
Mã số: ĐT.29/22
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 01 - 11/2022
30
Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật cho dịch vụ số (digital service) của cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ số
Mã số: ĐT.30/22
Cục Tin học hóa
Tháng 01 - 11/2022
31
Nghiên cứu xây dựng danh mục dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước
Mã số: ĐT.31/22
Cục Tin học hóa
Tháng 01 - 11/2022
32
Nghiên cứu đề xuất phương án thúc đẩy kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
Mã số: ĐT.32/22
Cục Tin học hóa
Tháng 01 - 11/2022
33
Nghiên cứu giải pháp kết nối định tuyến từ xa (remote peering) sử dụng công nghệ SD-WAN để phát triển mở rộng thành viên kết nối VNIX
Mã số: ĐT.33/22
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 01 - 11/2022
34
Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy định quản lý địa chỉ IP, ASN khi chuyển sang sử dụng hoàn toàn IPv6 ở Việt Nam
Mã số: ĐT.34/22
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 01 - 11/2022
35
Nghiên cứu mô hình quản lý dịch vụ tin cậy (trust service) và đề xuất các nội dung quản lý cho Việt Nam
Mã số: ĐT.35/22
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tháng 01 - 11/2022
36
Nghiên cứu xây dựng khung năng lực số và chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp
Mã số: ĐT.36/22
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2022
37
Nghiên cứu định hướng chuẩn hóa về trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam
Mã số: ĐT.37/22
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 01 - 11/2022
38
Nghiên cứu đề xuất khung tiêu chuẩn phát triển các nền tảng số ở Việt Nam
Mã số: ĐT.38/22
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 01 - 11/2022
39
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về đặc tả tập dữ liệu cho cổng dữ liệu mở
Mã số: ĐT.39/22
Cục Tin học hóa
Tháng 01 - 11/2022
40
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về dữ liệu trong đô thị thông minh
Mã số: ĐT.40/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
41
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về IoT
Mã số: ĐT.41/22
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 01 - 11/2022
42
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo (AI)
Mã số: ĐT.42/22
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 01 - 11/2022
43
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu cho dữ liệu lớn
Mã số: ĐT.43/22
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 01 - 11/2022
44
Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam
Mã số: ĐT.44/22
Cục An toàn thông tin
Tháng 01 - 11/2022
45
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích mã độc hỗ trợ công tác điều phối ứng cứu an toàn thông tin mạng ở Việt Nam
Mã số: ĐT.45/22
Cục An toàn thông tin
Tháng 01 - 11/2022
46
Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm an toàn thông tin
Mã số: ĐT.46/22
Cục An toàn thông tin
Tháng 01 - 11/2022
47
Nghiên cứu thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng trong môi trường số và ứng dụng tại Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Mã số: ĐT.47/22
Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Tháng 01 - 11/2022
48
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bưu chính
Mã số: ĐT.48/22
Vụ Bưu chính
Tháng 01 - 11/2022
49
Nghiên cứu, đề xuất một số cơ sở lý luận định hướng sửa đổi Luật Bưu chính
Mã số: ĐT.49/22
Vụ Bưu chính
Tháng 01 - 11/2022
50
Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ bản quyền báo chí ở Việt Nam trong thời đại số
Mã số: ĐT.50/22
Cục Báo chí
Tháng 01 - 11/2022
51
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên không gian mạng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới
Mã số: ĐT.51/22
Cục Thông tin đối ngoại
Tháng 01 - 11/2022
52
Nghiên cứu đề xuất yêu cầu đối với hệ thống quản lý hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và bảng tin điện tử công cộng kết nối Internet toàn quốc
Mã số: ĐT.52/22
Cục Thông tin cơ sở
Tháng 01 - 11/2022
53
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ảnh bitmap trong in kỹ thuật số và ứng dụng đào tạo cán bộ kỹ thuật, sinh viên
Mã số: ĐT.53/22
Trường Cao đẳng Công nghiệp In
Tháng 01 - 11/2022
54
Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và ứng dụng tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.54/22
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Tháng 01 - 11/2022
55
Nghiên cứu đề xuất định hướng quản lý chất lượng lĩnh vực công nghiệp công nghệ số
Mã số: ĐT.55/22
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 01 - 11/2022
56
Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp phát triển kỳ lân công nghệ số Việt Nam đến năm 2030
Mã số: ĐT.56/22
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 01 - 11/2022
57
Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy định pháp lý và cơ chế, chính sách thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp phần mềm trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Mã số: ĐT.57/22
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 01 - 11/2022
58
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường thực thi pháp luật về giao dịch điện tử ở Việt Nam
Mã số: ĐT.58/22
Vụ Pháp chế
Tháng 01 - 11/2022
59
Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
Mã số: ĐT.59/22
Vụ Pháp chế
Tháng 01 - 11/2022
60
Nghiên cứu định hướng các nội dung phục vụ việc đàm phán các hiệp định về thương mại số
Mã số: ĐT.60/22
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 01 - 11/2022
61
Nghiên cứu đề xuất các kế hoạch và nội dung tham gia vào các nhóm công tác của Việt Nam tại Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022-2025
Mã số: ĐT.61/22
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 01 - 11/2022
62
Nghiên cứu xác định các cơ sở khoa học để định hướng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới
Mã số: ĐT.62/22
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 01 - 11/2022
63
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở địa phương
Mã số: ĐT.63/22
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 01 - 11/2022
64
Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.64/22
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Tháng 01 - 11/2022
65
Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
Mã số: ĐT.65/22
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Tháng 01 - 11/2022
66
Nghiên cứu quy định quản lý và chính sách phát triển, thúc đẩy kinh tế nền tảng
Mã số: ĐT.66/22
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Tháng 01 - 11/2022
67
Nghiên cứu dự báo và đề xuất giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile money)
Mã số: ĐT.67/22
Thanh tra
Tháng 01 - 11/2022
68
Nghiên cứu đề xuất nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử tại phòng đọc trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.68/22
Văn phòng
Tháng 01 - 11/2022
69
Nghiên cứu, triển khai mở rộng trợ lý ảo hỗ trợ hỏi đáp trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.69/22
Văn phòng
Tháng 01 - 11/2022


 
Vụ KHCN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top