Danh mục nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số, Chính quyền số

Thứ sáu, 26/05/2023 15:34

PHỤ LỤC DANH MỤC NỀN TẢNG SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, CHÍNH QUYỀN SỐ (Kèm theo Công văn số 702 /CĐS-CSS ngày 25/ 5 /2023 của Cục Chuyển đổi số quốc gia)

Căn cứ thực tiễn ứng dụng các giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp trong nước phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước để phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp và cung cấp thông tin công khai các doanh nghiệp có giải pháp để các bộ, ngành, địa phương tham khảo trong quá trình chuyển đổi số phát triển Chính phủ số, Chính quyền số.

Danh mục này sẽ được cập nhật thường xuyên. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp đã có hoặc chưa có giải pháp cho các loại nền tảng số phục vụ phát triển chính phủ số, chính quyền số) tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cung cấp thông tin giải pháp phát triển trên Website/Cổng Thông tin của doanh nghiệp mình. Đồng thời, gửi thông tin để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, cung cấp thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị tham khảo.

TT

Loại Nền tảng

Doanh nghiệp có giải pháp

Ghi chú

1

Nền tảng Điện toán đám mây

1. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

3. Công ty Cổ phần FPT

4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

2

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP)

1. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

3. Công ty Cổ phần FPT

4. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

5. Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân

6. Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu

7. Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro)

8. Công ty Cổ phần iNet Solutions

9. Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Tuệ

10. Công ty Cổ phần tập đoàn Trí Nam

11. Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech)

12. Công ty TNHH giải pháp công nghệ B&T Việt Nam

3

Nền tảng Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC)

1. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

3. Công ty Cổ phần FPT

4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

5. Công ty Cổ phần BKAV

6. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

7. Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

8. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

9. Công ty Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS)

10. Công ty Cổ phần NetNam

11. Công ty Cổ phần An toàn thông tin Cyradar

12. Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

13. Công ty Viễn thông và Công nghệ mạng thế hệ mới

4

Nền tảng HTTT giải quyết thủ tục hành chính

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

2. Công ty Cổ phần BKAV

Cập nhật bổ sung ngày 25/5/2023

5

Nền tảng bản đồ số

1. Công ty TNHH IoT Link

2. Công ty Cổ phần BKAV

Cập nhật bổ sung ngày 25/5/2023

6

Nền tảng trợ lý ảo

1. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Công ty Cổ phần VNG

7

Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới

1. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

3. Công ty Cổ phần FPT

4. Tổng công ty Viễn thông MobiFone

5. Công ty Cổ phần NetNam

8

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCS)

Nền tảng MOOCS do Bộ TT&TT triển khai tại địa chỉ:

https://onetouch.mic.gov.vn

Khuyến nghị các bộ, ngành, địa phương sử dụng

9

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân

Bộ TT&TT đang triển khai tại địa chỉ: https://form.gov.vn

Khuyến nghị các bộ, ngành, địa phương sử dụng

10

Nền tảng CSDL quốc gia về dân cư

Triển khai theo  hướng dẫn của Bộ Công an

11

Nền tảng CSDL về đất đai

Triển khai theo  hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

Nền tảng CSDL quốc gia về doanh nghiệp

Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13

Nền tảng CSDL quốc gia về bảo hiểm xã hội

Triển khai theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

14

Nền tảng hóa đơn điện tử

Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

15

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung

Công ty Cổ phần BKAV

Cập nhật bổ sung ngày 25/5/2023


Cục Chuyển đổi số quốc gia
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top