Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sách Trắng phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTTTT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.

Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)

Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)

Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)

Số lượng cở sở/doanh nghiệp hoạt động in năm 2023

Số lượng cở sở/doanh nghiệp hoạt động in năm 2023

Tổng hợp số lượng cơ sở/doanh nghiệp hoạt động in năm 2023.

Tổng hợp số lượng Nhà xuất bản năm 2023

Tổng hợp số lượng Nhà xuất bản năm 2023

Tổng hợp cả nước số lượng Nhà xuất bản năm 2023.

Danh sách nhà xuất bản

Danh sách nhà xuất bản

Danh sách nhà xuất bản (cập nhật ngày 21/11/2023)

Danh sách cơ sở phát hành và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm

Danh sách cơ sở phát hành và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm

Danh sách cơ sở phát hành và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm (cập nhật ngày 21/11/2023).

Danh sách, tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

Danh sách, tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

Danh sách, tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí (cập nhật ngày 22/6/2022).

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top