Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sách Trắng phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTTTT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.

Thông tin số liệu phát triển lĩnh vực Viễn Thông -Tài nguyên Internet

Thông tin số liệu phát triển lĩnh vực Viễn Thông -Tài nguyên Internet

Tính đến hết 30/4/2024 có 16,3 triệu địa chỉ internet IPV4; tỷ lệ sử dụng IPV6 trên mạng Internet Việt Nam đạt 60%,...

Số liệu phát triển tài nguyên Internet tính đến tháng 3/2024

Số liệu phát triển tài nguyên Internet tính đến tháng 3/2024

Số liệu phát triển tài nguyên Internet tính đến tháng 3/2024

Thu, nộp phí, lệ phí tài nguyên tần số vô tuyến điện Qúy I/2024

Thu, nộp phí, lệ phí tài nguyên tần số vô tuyến điện Qúy I/2024

Thu, nộp phí, lệ phí tài nguyên tần số vô tuyến điện Qúy I/2024.

Số vụ can nhiễu tần số vô tuyến điện có hại Qúy I/2024

Số vụ can nhiễu tần số vô tuyến điện có hại Qúy I/2024

Số vụ can nhiễu tần số vô tuyến điện có hại Qúy I/2024

Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Qúy I/2024

Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Qúy I/2024

Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Qúy I/2024.

Số lượng thiết bị/hệ thống thiết bị vô tuyến điện đã cấp phép tần số tính đến Qúy I/2024

Số lượng thiết bị/hệ thống thiết bị vô tuyến điện đã cấp phép tần số tính đến Qúy I/2024

Số lượng thiết bị/hệ thống thiết bị vô tuyến điện đã cấp phép tần số tính đến Qúy I/2024.

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ viễn thông Việt Tín

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ viễn thông Việt Tín

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/12/2023, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đã ký giấy phép số 534/GP-CVT cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ viễn thông Việt Tín.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top