Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)

Thứ năm, 25/04/2024 15:18

Số liệu cấp phép lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đến hết Qúy I/2024)

STT

Cấp phép

Cấp lại, gia hạn, sửa đổi

Cấp mới

1

Trang thông tin điện tử tổng hợp

2

6

2

Mạng xã hội

2

10

3

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

3

4

4

Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

6

41

5

Giấy chứng nhận đăng ký trò chơi điện tử G2, G3, G4

1

2

Số game G2, G3, G4 được thông báo hoạt động

0

485

6

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông đi động

0

0

7

GCN đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ PTTH trả tiền

16

0

8

Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền

8

0

9

Giấy phép hoạt động truyền hình

1

0

10

Giấy phép sản xuất kênh phát thanh trong nước

1

0

11

Giấy phép sản xuất kênh truyền hình trong nước

2

0

12

Quyết định thu hồi Giấy phép sản xuất kênh truyền hình trong nước

3

1

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top