Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2018

Thứ ba, 04/06/2019 10:13

 

TT
Tên đề tài
Đơn vị thực hiện
Thời gian thực hiện
1
Nghiên cứu xây dựng giải pháp ảo hóa các thiết bị đặt tại cơ sở của khách hàng (vCPE) sử dụng công nghệ SDN/NFV cho các doanh nghiệp viễn thông
Mã số: ĐT.001/18
Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Tháng 2 – 11/2018
2
Nghiên cứu, thiết kế nguyên lý trạm gốc thông tin di động kích thước nhỏ sử dụng cho mạng 4G (4G smallcell)
Mã số: ĐT.002/18
Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Tháng 2 – 11/2018
3
Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều Inbound (Roaming Inbound)
Mã số: ĐT.003/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
4
Nghiên cứu phát triển thiết bị cổng kết nối IoT (IoT gateway)
Mã số: ĐT.004/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
5
Nghiên cứu, xây dựng mạng truyền thông quang tốc độ cao dựa trên HAP phục vụ khắc phục thảm họa thiên nhiên
Mã số: ĐT.005/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Khoa Điện tử 1)
Tháng 2 – 11/2018
6
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị mạng định nghĩa bằng phần mềm cho các ứng dụng IoT
Mã số: ĐT.006/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Khoa Điện tử 1)
Tháng 2 – 11/2018
7
Nghiên cứu giao thức định tuyến IPv6 ứng dụng cho mạng không dây công suất thấp
Mã số: ĐT.007/18
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
8
Nghiên cứu triển khai cung cấp ứng dụng bảo mật khóa công khai (RPKI) phục vụ xác thực thông tin định tuyến trong quản lý địa chỉ IP/số hiệu mạng ASN của Việt Nam
Mã số: ĐT.008/18
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
9
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và định hướng quy hoạch tần số cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5
Mã số: ĐT.009/18
Cục Tần số Vô tuyến điện
Tháng 2 – 11/2018
10
Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác, sử dụng băng tần cho công nghệ IoT
Mã số: ĐT.010/18
Cục Tần số Vô tuyến điện
Tháng 2 – 11/2018
11
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật về truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 (QCVN 63:2012/BTTTT và QCVN 64:2012/BTTTT)
Mã số: ĐT.011/18
Cục Viễn thông
Tháng 2 – 11/2018
12
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về chống sét cho các trạm viễn thông(QCVN 32:2011/BTTTT)
Mã số: ĐT.012/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
13
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông(QCVN 33:2011/BTTTT)
Mã số: ĐT.013/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
14
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về pin lithium cho thiết bị cầm tay(QCVN 101:2016/BTTTT)
Mã số: ĐT.014/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
15
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông tin vô tuyến (QCVN 18:2014/BTTTT và QCVN 65:2013/BTTTT)
Mã số: ĐT.015/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
16
Nghiên cứu kinh nghiệm của các Quỹ phổ cập viễn thông (USF) trên thế giới và khuyến nghị vận dụng ở Việt Nam
Mã số: ĐT.016/18
Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
17
Nghiên cứu, đề xuất biện pháp hạn chế, ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên mạng viễn thông trong tình hình mới
Mã số: ĐT.017/18
Thanh Tra
Tháng 2 – 11/2018
18
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý bản quyền trong truyền hình trả tiền
Mã số: ĐT.018/18
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Tháng 2 – 11/2018
19
Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuậtvề chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định(QCVN 84:2014/BTTTT)
Mã số: ĐT.019/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
20
Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống giám sát giao thông ứng dụng kỹ thuật học sâu cho nhận dạng hình ảnh
Mã số: ĐT.020/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Khoa CNTT 1)
Tháng 2 – 11/2018
21
Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống phát hiện người ngã bằng phương pháp kết hợp nhiều cảm biến
Mã số: ĐT.021/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Khoa CNTT 1)
Tháng 2 – 11/2018
22
Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống xác thực nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ứng dụng blockchain
Mã số: ĐT.022/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT&TT)
Tháng 2 – 11/2018
23
Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo
Mã số: ĐT.023/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT&TT)
Tháng 2 – 11/2018
24
Nghiên cứu các mô hình đánh giá mức độ phát triển của đô thị thông minh bền vững
Mã số: ĐT.024/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT&TT)
Tháng 2 – 11/2018
25
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để định hướng chính sách khuyến khích và thúc đẩy dữ liệu mở Việt Nam
Mã số: ĐT.025/18
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
26
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng phát triển công nghiệp nội dung số ở Việt Nam
Mã số: ĐT.026/18
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
27
Nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn sàng của các đô thị trong triển khai đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.027/18
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 2 – 11/2018
28
Nghiên cứu, đề xuất định hướng thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam
Mã số: ĐT.028/18
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 2 – 11/2018
29
Nghiên cứu, đề xuất định hướng thúc đẩy ứng dụng IoT trong công nghiệp (IIoT) phục vụ sản xuất thông minh
Mã số: ĐT.029/18
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 2 – 11/2018
30
Nghiên cứu xu hướng, đánh giá tiềm năng ứng dụng blockchain trong các cơ quan nhà nước
Mã số: ĐT.030/18
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT&TT)
Tháng 2 – 11/2018
31
Nghiên cứu các chương trình phát triển đô thị thông minh trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam
Mã số: ĐT.031/18
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 2 – 11/2018
32
Nghiên cứu chuẩn hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đô thị thông minh
Mã số: ĐT.032/18
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 2 – 11/2018
33
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam trong lĩnh vực phần cứng, điện tử
Mã số: ĐT.033/18
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 2 – 11/2018
34
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp tronglĩnh vực công nghiệp phần mềm ở Việt Nam
Mã số: ĐT.034/18
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 2 – 11/2018
35
Nghiên cứu, đề xuất chính sách hợp tác công tư trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.035/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện Kinh tế Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
36
Nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn sàng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực ICT
Mã số: ĐT.036/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện Kinh tế Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
37
Nghiên cứu đề xuất giải pháp liên thông giữa hệ thống CA công cộng và hệ thống CA chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam
Mã số: ĐT.037/18
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tháng 2 – 11/2018
38
Nghiên cứu, đề xuất danh mục mã định danh cho các đối tượng cần quản lý trong kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử
Mã số: ĐT.038/18
Trung tâm Thông tin
Tháng 2 – 11/2018
39
Nghiên cứu xu hướng chuẩn hóa nền tảng IoT (IoT platform) và đề xuất áp dụng ở Việt Nam
Mã số: ĐT.039/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
40
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về yêu cầu cho gateway, thiết bị và ứng dụng IoT
Mã số: ĐT.040/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 2 – 11/2018
41
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương, địa phương (NGSP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp Bộ, tỉnh (LGSP)
Mã số: ĐT.041/18
Cục Tin học hóa
Tháng 2 – 11/2018
42
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)
Mã số: ĐT.042/18
Cục Tin học hóa
Tháng 2 – 11/2018
43
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích lưu lượng mạng nhằm phát hiện máy tính và thiết bị trong mạng nội bộ bị nhiễm mã độc
Mã số: ĐT.043/18
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
44
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống bẫy thư điện tử rác và tích hợp trong hệ thống quản lý các nguồn thư điện tử rác
Mã số: ĐT.044/18
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
45
Nghiên cứu, phát triển phần mềm giám sát an toàn thông tin cho thiết bị IoT trong mạng quy mô vừa và nhỏ
Mã số: ĐT.045/18
Cục An toàn Thông tin
Tháng 2 – 11/2018
46
Nghiên cứu đề xuất về an toàn thông tin trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.046/18
Cục An toàn Thông tin
Tháng 2 – 11/2018
47
Nghiên cứu xây dựng các bài đo và bộ công cụ đo kiểm đánh giá các lỗ hổng bảo mật với thiết bị IP Camera
Mã số: ĐT.047/18
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông(Viện CNTT&TT)
Tháng 2 – 11/2018
48
Nghiên cứu, tổ chức tối ưu mạng lưới bưu chính và ứng dụng tại VNPOST
Mã số: ĐT.048/18
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Tháng 2 – 11/2018
49
Nghiên cứu định hướng phát triển bưu chính Việt Nam theo Chiến lược phát triển bưu chính của UPU đến năm 2020
Mã số: ĐT.049/18
Vụ Bưu chính
Tháng 2 – 11/2018
50
Nghiên cứu về các công nghệ sản xuất tem bưu chính và đề xuất khả năng áp dụng ở Việt Nam
Mã số: ĐT.050/18
Vụ Bưu chính
Tháng 2 – 11/2018
51
Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu các hành vi vi phạm về an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
Mã số: ĐT.051/18
Thanh Tra
Tháng 2 – 11/2018
52
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị về nội dung thông tin trên báo chí
Mã số: ĐT.052/18
Cục Báo chí
Tháng 2 – 11/2018
53
Nghiên cứu về sức mạnh mềm và đề xuất giải pháp quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua sức mạnh mềm của Việt Nam
Mã số: ĐT.053/18
Cục Thông tin đối ngoại
Tháng 2 – 11/2018
54
Nghiên cứu phương thức hậu kiểm thông tin báo chí phục vụ cho cơ quan quản lý báo chí
Mã số: ĐT.054/18
Tạp chí Thông tin và Truyền thông
Tháng 2 – 11/2018
55
Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra cho các trình độ đào tạo nghề trong ngành in ở Việt Nam
Mã số: ĐT.055/18
Trường Cao đẳng Công nghiệp In
Tháng 2 – 11/2018
56
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành thông tin và truyền thông thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0
Mã số: ĐT.056/18
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Thông tin và Truyền thông
Tháng 2 – 11/2018
57
Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.057/18
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tháng 2 – 11/2018
58
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất tăng cường quản lý tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.058/18
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tháng 2 – 11/2018
59
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực thi tiếp cận thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.059/18
Vụ Pháp chế
Tháng 2 – 11/2018
60
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường thực thi pháp luật về chữ ký số ở Việt Nam
Mã số: ĐT.060/18
Vụ Pháp chế
Tháng 2 – 11/2018
61
Nghiên cứu tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác kỹ thuật và phát triển bền vững trong lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam theo chiến lược của UPU giai đoạn 2017-2020
Mã số: ĐT.061/18
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 2 – 11/2018
62
Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý mạng xã hội trong khu vực ASEAN và đề xuất cho Việt Nam
Mã số: ĐT.062/18
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 2 – 11/2018
63
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.063/18
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 2 – 11/2018
64
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.064/18
Vụ Tổ chức cán bộ
Tháng 2 – 11/2018
65
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.065/18
Vụ Thi đua - Khen thưởng
Tháng 2 – 11/2018
66
Nghiên cứu đề xuất tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông làm đại diện chủ sở hữu
Mã số: ĐT.066/18
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Tháng 2 – 11/2018
67
Nghiên cứu phương án phân loại tài liệu lưu trữ và hướng dẫn thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.067/18
Văn phòng
Tháng 2 – 11/2018
68
Nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.068/18
Văn phòng
Tháng 2 – 11/2018
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top