Danh sách các đề tài khoa học công nghệ năm 2017 nguồn vốn ngân sách

Thứ hai, 23/04/2018 10:11

TT
Tên đề tài
Đơn vị thực hiện
Thời gian thực hiện
1
Nghiên cứu hiện trạng và xu thế phát triển công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G)
Mã số: ĐT.001/17
Tổng công ty viễn thông MobiFone
Tháng 1 –11/2017
2
Nghiên cứu hoàn thiện công cụ đo kiểm, phân tích và đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ 4G (LTE/LTE Advanced)
Mã số: ĐT.002/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
3
Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm hệ thống truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy được VLC (công nghệ Li-Fi)
Mã số: ĐT.003/17
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
Tháng 1 –11/2017
4
Nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai IPv6 trong các hệ thống thông tin di động
Mã số: ĐT.004/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
5
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về nhiễu điện từ cho các thiết bị đa phương tiện
Mã số: ĐT.005/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –8/2017
6
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị trạm chuyển tiếp 4G
Mã số: ĐT.006/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –8/2017
7
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về EMC cho thiết bị đầu cuối 4G
Mã số: ĐT.007/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –8/2017
8
Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện nhóm quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông tin vô tuyến
Mã số: ĐT.008/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
9
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Hệ thống truy nhập quang thụ động GPON - Phần lớp hội tụ truyền dẫn”
Mã số: ĐT.009/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
10
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Hệ thống truy nhập quang thụ động GPON - Phần giao diện quản lý và điều khiển ONT”
Mã số: ĐT.010/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
11
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IPv6
Mã số: ĐT.011/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
12
Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ viễn thông
Mã số: ĐT.012/17
Cục Viễn thông
Tháng 1 –11/2017
13
Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý về giải quyết tranh chấp và xử lý các vụ việc cạnh tranh trong hoạt động viễn thông
Mã số: ĐT.013/17
Cục Viễn thông
Tháng 1 –11/2017
14
Nghiên cứu và xây dựng các yêu cầu kỹ thuật, chính sách quản lý cho phép triển khai đài trái đất di động (ESIM) hoạt động trong băng tần 17,7-19,7 GHz và 27,5-29,5 GHz ở nghiệp vụ vệ tinh cố định
Mã số: ĐT.014/17
Cục Tần số vô tuyến điện
Tháng 1 –11/2017
15
Nghiên cứu đề xuất chính sách và phương án quy hoạch băng tần 1427-1518 MHz sử dụng cho hệ thống thông tin di động băng rộng
Mã số: ĐT.015/17
Cục Tần số vô tuyến điện
Tháng 1 –11/2017
16
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về tín hiệu truyền hình di động
Mã số: ĐT.016/17
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
Tháng 1 –11/2017
17
Nghiên cứu, phân tích thống kê dữ liệu trao đổi qua hệ thống VNIX
Mã số: ĐT.017/17
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
18
Nghiên cứu, triển khai phương pháp xác thực thư điện tử bằng chữ ký số tên miền
Mã số: ĐT.018/17
Trung tâm Internet Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
19
Nghiên cứu giải pháp triển khai mạng thông tin di động dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Mã số: ĐT.019/17
Cục Bưu điện trung ương
Tháng 1 –11/2017
20
Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Chương trình viễn thông công ích
Mã số: ĐT.020/17
Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
21
Nghiên cứu đề xuất cơ chế, trình tự và chính sách giải quyết tranh chấp đối với dịch vụ viễn thông và internet
Mã số: ĐT.021/17
Vụ Pháp chế
Tháng 1 –11/2017
22
Nghiên cứu đề xuất các nội dung và phương án tham gia Hội nghị phát triển viễn thông thế giới năm 2017 (WTDC-17) của Việt Nam
Mã số: ĐT.022/17
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 1 –11/2017
23
Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đeo thông minh nhận dạng hoạt động của người (iShoes)
Mã số: ĐT.023/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 1 –11/2017
24
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải đáp luật giao thông sử dụng ngôn ngữ tự nhiên
Mã số: ĐT.024/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 1 –11/2017
25
Nghiên cứu xây dựng thiết kế mô phỏng bộ ghép kênh hai mode để nâng cao dung lượng kênh DWDM
Mã số: ĐT.025/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 1 –11/2017
26
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phục vụ nghiên cứu phát triển, đào tạo về IoT dùng cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về ICT ở Việt Nam
Mã số: ĐT.026/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tháng 1 –11/2017
27
Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công ở Việt Nam
Mã số: ĐT.027/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT-TT)
Tháng 1 –11/2017
28
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thời gian thực về khí hậu, sản xuất, canh tác nông nghiệp
Mã số: ĐT.028/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện Kinh tế Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
29
Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng trung tâm điều hành thông tin mạng xã hội (Social Media Command Center) phục vụ quản lý nhà nước
Mã số: ĐT.029/17
Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
30
Nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.030/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT-TT)
Tháng 1 –9/2017
31
Mã số: ĐT.031/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện Kinh tế Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
32
Nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.032/17
Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 1 –11/2017
33
Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam
Mã số: ĐT.033/17
Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông
Tháng 1 –11/2017
34
Nghiên cứu đề xuất kiến trúc tổng thể xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.034/17
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
Tháng 1 –9/2017
35
Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Mã số: ĐT.035/17
Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Tháng 1 –9/2017
36
Nghiên cứu đề xuất các mô hình triển khai đô thị thông minh phù hợp ở Việt Nam
Mã số: ĐT.036/17
Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Tháng 1 –9/2017
37
Nghiên cứu xu thế công nghệ số chính trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đề xuất cho lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.037/17
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 1 –11/2017
38
Nghiên cứu đề xuất lộ trình xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về IoT
Mã số: ĐT.038/17
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 1 –11/2017
39
Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Mã số: ĐT.039/17
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tháng 1 –11/2017
40
Nghiên cứu xu thế sáng tạo dựa trên khai phá dữ liệu trong phát triển xã hội thông tin trên thế giới và đề xuất khung pháp lý để triển khai tại Việt Nam
Mã số: ĐT.040/17
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 1 –11/2017
41
Nghiên cứu chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin ở một số nước tiên tiến và đề xuất cho Việt Nam
Mã số: ĐT.041/17
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 1 –11/2017
42
Nghiên cứu đề xuất danh mục đặc tả (metadata) cơ bản hỗ trợ liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.042/17
Trung tâm thông tin
Tháng 1 –11/2017
43
Nghiên cứu đánh giá các giải pháp chữ ký số trên thiết bị di động và đề xuất giải pháp phù hợp cho Việt Nam
Mã số: ĐT.043/17
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tháng 1 –11/2017
44
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT
Mã số: ĐT.044/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông(Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
45
Nghiên cứu xây dựng chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT
Mã số: ĐT.045/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông(Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
46
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về các yêu cầu chung cho IoT ở Việt Nam
Mã số: ĐT.046/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông(Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
47
Nghiên cứu công nghệ blockchain và đề xuất ứng dụng cho Việt Nam
Mã số: ĐT.047/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Viện CNTT-TT
Tháng 1 –11/2017
48
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu cho các giải pháp kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA)
Mã số: ĐT.048/17
Cục Tin học hóa
Tháng 1 –11/2017
49
Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ ứng phó với các thảm họa ở Việt Nam
Mã số: ĐT.049/17
Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Thông tin và truyền thông
Tháng 1 –11/2017
50
Nghiên cứu xây dựng dữ liệu mở liên kết và ứng dụng cho thư viện số tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn
Mã số: ĐT.050/17
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Tháng 1 –11/2017
51
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tính toán hệ thống đỗ xe ngầm và phương án cho Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn
Mã số: ĐT.051/17
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Tháng 1 –11/2017
52
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về công nghệ thông tin phù hợp với các quy định hiện hành
Mã số: ĐT.052/17
Vụ Pháp chế
Tháng 1 –11/2017
53
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tập trung việc phát hiện, điều hướng và ngăn chặn người dùng truy cập tới trang thông tin độc hại (giai đoạn 2)
Mã số: ĐT.053/17
Cục An toàn Thông tin
Tháng 1 –11/2017
54
Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra, đánh giá nguy cơ gây hại của ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android
Mã số: ĐT.054/17
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
55
Nghiên cứu các vấn đề bảo mật trong hệ thống thông tin di động 4G LTE
Mã số: ĐT.055/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông(Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
56
Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí quản lý an toàn đối với các thiết bị có hệ điều hành nhúng
Mã số: ĐT.056/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT-TT)
Tháng 1 –11/2017
57
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn ứng dụng - Tổng quan và thuậtngữ”
Mã số: ĐT.057/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông(Viện KHKT Bưu điện)
Tháng 1 –11/2017
58
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn cho việc định danh, tập hợp, thu nhận và duy trì bằng chứng số”
Mã số: ĐT.058/17
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
59
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm sự phù hợp và đầy đủ theo phương pháp điều tra sự cố”
Mã số: ĐT.059/17
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Tháng 1 –11/2017
60
Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn không gian mạng và đề xuất cho Việt Nam
Mã số: ĐT.060/17
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện CNTT-TT)
Tháng 1 –11/2017
61
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thông tin trên mạng
Mã số: ĐT.061/17
Thanh tra
Tháng 1 –11/2017
62
Nghiên cứu đề xuất định hướng quy hoạch phát triển dịch vụ bưu chính tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Mã số: ĐT.062/17
Văn phòng Bộ
Tháng 1 –11/2017
63
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung bộ mã bưu chính quốc gia
Mã số: ĐT.063/17
Vụ Bưu chính
Tháng 1 –11/2017
64
Nghiên cứu, đề xuất việc kiểm tra, xử lý hàng hóa kinh doanh gửi qua dịch vụ bưu chính trong nước theo quy định
Mã số: ĐT.064/17
Vụ Bưu chính
Tháng 1 –11/2017
65
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả triển khai quy hoạch báo chí ở Việt Nam
Mã số: ĐT.065/17
Cục Báo chí
Tháng 1 –11/2017
66
Nghiên cứu đề xuất khung cấu trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đối ngoại
Mã số: ĐT.066/17
Cục Thông tin đối ngoại
Tháng 1 –11/2017
67
Nghiên cứu kỹ thuật và phương thức truyền thông mới nhằm định hướng quản lý truyền thông xã hội ở Việt Nam
Mã số: ĐT.067/17
Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin
Tháng 1 –11/2017
68
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất quy định quản lý về xuất bản, in và phát hành trong tình hình mới
Mã số: ĐT.068/17
Thanh tra
Tháng 1 –11/2017
69
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí cho xuất bản phẩm điện tử
Mã số: ĐT.069/17
Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông
Tháng 1 –11/2017
70
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân lực ngành in đáp ứng nhu cầu xã hội
Mã số: ĐT.070/17
Trường Cao đẳng công nghiệp In
Tháng 1 –11/2017
71
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và đề xuất biện pháp tăng cường hiệu quả
Mã số: ĐT.071/17
Vụ Hợp tác quốc tế
Tháng 1 –11/2017
72
Nghiên cứu, tổng hợp các đánh giá, nghiên cứu trên thế giới về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đề xuất trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.072/17
Văn phòng Bộ
Tháng 1 –11/2017
73
Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao năng lực hoạt động của  Tổ công tác theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.073/17
Văn phòng Bộ
Tháng 1 –11/2017
74
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông tin cơ sở trong thời gian tới
Mã số: ĐT.074/17
Vụ Thông tin cơ sở
Tháng 1 –11/2017
75
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.075/17
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tháng 1 –11/2017
76
Nghiên cứu đề xuất trình tự, thủ tục, tiêu chí và một số giải pháp thực hiện đấu thầu qua mạng tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.076/17
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tháng 1 –11/2017
77
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường đánh giá, giám sát hoạt động đầu tư ở các tập đoàn, doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông làm đại diện chủ sở hữu
Mã số: ĐT.077/17
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Tháng 1 –11/2017
78
Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí cho giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mã số: ĐT.078/17
Vụ Thi đua khen thưởng
Tháng 1 –11/2017
79
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.079/17
Vụ Tổ chức Cán bộ
Tháng 1 –11/2017
80
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí để quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông
Mã số: ĐT.080/17
Vụ Tổ chức Cán bộ
Tháng 1 –11/2017
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top