Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/06/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đông Triều đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đông Triều đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(20/12/2022)

Năm 2022, TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện giải quyết TTHC, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Phòng họp không giấy - Mô hình cần nhân rộng

Phòng họp không giấy - Mô hình cần nhân rộng

(19/12/2022)

Giảm văn bản giấy tờ, tiết kiệm chi phí; rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác... là những hiệu quả khi thực hiện phòng họp không giấy ở các địa phương.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023

(18/12/2022)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, tập trung các nội dung nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 
Mô hình 'Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ' tại Thanh Hóa

Mô hình 'Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ' tại Thanh Hóa

(18/12/2022)

Mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, công chức cơ quan, chính quyền cấp xã.