Tháo gỡ ngay những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc, nhất là pháp lý cho sản xuất kinh doanh

Tháo gỡ ngay những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc, nhất là pháp lý cho sản xuất kinh doanh

Ngày 18/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong cải TTHC để người dân, doanh nghiệp biết và đồng hành cùng Chính phủ

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong cải TTHC để người dân, doanh nghiệp biết và đồng hành cùng Chính phủ

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp, tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ban hành ngày 20/5/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi QLNN của Bộ TT&TT

Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi QLNN của Bộ TT&TT

Ngày 16/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ

Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ

Năm 2023, chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ giảm so với năm 2022.

Thúc đẩy cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thúc đẩy cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 20/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 01/7/2024, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 01/7/2024, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tại phiên họp lần thứ tư của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, diễn ra sáng 3/5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW

Ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2023).

Rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu

Rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu

Ngày 02/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 3 và quý I năm 2024.

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 05/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTg ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Mic.gov.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ tổ chức ngày 04/4/2024, Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương việc tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/4/2024, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/3/2024, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Bộ TT&TT tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Bộ TT&TT tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 25/3/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phan Tâm đã chủ trì phiên làm việc của Ban chỉ đạo ISO của Bộ TT&TT. Tham dự có đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06  bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao

(Mic.gov.vn) -  Ngày 05/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02/2024.

Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính

Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/02/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 71/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác tại phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/02/2024.

Các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết

Các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết

(Mic.gov.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024.

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) -  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Quyết định số 118/QĐ-BTTTT ngày 31/01/2024.

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/01/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-BTTTT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ.

Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - Ngày 1/2/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1 - tháng đầu tiên của năm 2024.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/01/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Một số chỉ tiêu cải cách TTHC, quy định kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu cải cách TTHC, quy định kinh doanh năm 2024

(Mic.gov.vn) - Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024, Chính phủ dự báo, năm 2024 các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Để cải cách môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển, thì cần sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt hơn nữa của các bộ, ngành, địa phương.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024

(Mic.gov.vn) - Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong năm 2024

Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong năm 2024

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top