Rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu

Rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu

Ngày 02/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 3 và quý I năm 2024.

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 05/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTg ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Mic.gov.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ tổ chức ngày 04/4/2024, Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương việc tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

banner
Nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/4/2024, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/3/2024, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Bộ TT&TT tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Bộ TT&TT tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 25/3/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phan Tâm đã chủ trì phiên làm việc của Ban chỉ đạo ISO của Bộ TT&TT. Tham dự có đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06  bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao

(Mic.gov.vn) -  Ngày 05/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02/2024.

Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính

Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/02/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 71/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác tại phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/02/2024.

Các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết

Các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết

(Mic.gov.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024.

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) -  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Quyết định số 118/QĐ-BTTTT ngày 31/01/2024.

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/01/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-BTTTT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ.

Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - Ngày 1/2/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1 - tháng đầu tiên của năm 2024.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/01/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top