Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi QLNN của Bộ TT&TT

Thứ hai, 27/05/2024 10:24

Ngày 16/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh minh họa)

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan: Xây dựng, ban hành văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm 08 lĩnh vực: Bưu chính; viễn thông và Internet; chuyển đổi số quốc gia và chính phủ số; an toàn thông tin; công nghiệp ICT; báo chí; xuất bản, in và phát hành; thi đua, khen thưởng của ngành Thông tin và Truyền thông. 22 TTHC nội bộ được đề xuất đơn giản hóa trong từng lĩnh vực gồm:

Lĩnh vực bưu chính: Ban hành chương trình đề tài tem bưu chính hàng năm.

Lĩnh vực viễn thông và Internet: (1) Hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã và điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. (2) Phân bổ điện thoại thông minh. (3) Cung cấp dịch vụ điện thoại phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia và Chính phủ số: (1) Yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hình thức theo hình thức mặc định. (2) Yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù. (3) Giải quyết vướng mắc về kết nối, chia sẻ dữ liệu. (4) Điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. (5) Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước. (6) Thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. (7) Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước (địa phương). (8) Thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (địa phương).

Lĩnh vực an toàn thông tin: Đăng ký thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Lĩnh vực công nghiệp ICT: (1) Công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. (2) Thẩm định bổ sung khu công nghệ thông tin tập trung vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung.

Lĩnh vực báo chí: (1) Lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. (2) Phối hợp tổ chức các sự kiện thông tin đối ngoại tổ chức tại nước ngoài. (3) Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ thông tin sai lệch (Trung ương). (4) Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ thông tin sai lệch (địa phương).

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành: (1) Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối với xuất bản phẩm dạng in. (2) Nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam đối với xuất bản phẩm dạng in.

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng của ngành Thông tin và Truyền thông: Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quyết định số 425/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

KSTTHC - TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top