Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính

Thứ sáu, 08/03/2024 08:35

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/02/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 71/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác tại phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/02/2024.

Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (1) Một số lãnh đạo các cấp chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách TTHC; (2) Một số nhiệm vụ đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nhưng chưa có kết quả cụ thể; (3) Có những quy định chưa phù hợp, theo kịp với xu thế phát triển; (4) Còn tình trạng chồng chéo giữa các quy định, giữa các bộ, ngành, địa phương với nhau; (5) TTHC nội bộ trong từng cơ quan chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; (6) Một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân chưa được kịp thời giải quyết dứt điểm.

Về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và từng thành viên Tổ công tác, thành viên Hội đồng tư vấn:

Phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu tại mục III Báo cáo số 1198/BC-VPCP ngày 25/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Duy trì việc trao đổi thông tin, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị giữa các thành viên Tổ công tác, các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Hội đồng tư vấn. Tăng cường làm việc, đối thoại bằng hình thức phù hợp để lắng nghe, nhận diện rào cản về các thủ tục, cơ chế, chính sách, pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ.

Khẩn trương nghiên cứu, trả lời bằng văn bản các phản ánh, kiến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 71/TB-VPCP, hoàn thành trong tháng 3 năm 2024, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Từng thành viên Tổ công tác tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách; nghiên cứu giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo... để thích ứng với xu thế hiện nay.

Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác và Hội đồng tư vấn theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các bộ, ngành, địa phương và từng thành viên Tổ công tác, thành viên Hội đồng tư vấn. Tổng hợp kết quả thực hiện, nhất là các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác để chỉ đạo tháo gỡ, thúc đẩy./.

KSTTHC - TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top