Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/08/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(20/05/2022)

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(17/05/2022)

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao đã được đẩy mạnh, góp phần duy trì việc cung cấp dịch vụ của các cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Giải quyết một số bất cập, điểm nghẽn chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Giải quyết một số bất cập, điểm nghẽn chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

(20/04/2022)

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính đã được ban hành cách đây hơn 10 năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Nghị định đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và cần có sự sửa đổi, bổ sung để đáp ứng hơn nữa cho công tác quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.

Thường xuyên rà soát nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp

Thường xuyên rà soát nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp

(12/04/2022)

Ngày 06/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 301/TTg-PL gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác xây dựng thể chế, pháp luật.