Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bổ sung 04 thiết bị vào danh mục thiết bị được miễn giấy phép tần số vô tuyến điện từ ngày 28/11/2021

Bổ sung 04 thiết bị vào danh mục thiết bị được miễn giấy phép tần số vô tuyến điện từ ngày 28/11/2021

(15/11/2021)

Hiện nay trên thế giới, các tổ chức vô tuyến trong và ngoài khu vực như Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), tổ chức nghiên cứu về vô tuyến khu vực Châu Âu (ECC, CEPT), khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (APT, AWG) đã và đang thực hiện nghiên cứu về sử dụng các băng tần nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các thiết bị ứng dụng công nghệ vô tuyến mới. Nhiều thiết bị, công nghệ vô tuyến đã được cập nhật trong thời gian vừa qua như: thiết bị vô tuyến điện (VTĐ) trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN), thiết bị VTĐ băng siêu rộng (UWB), thiết bị sạc không dây (WPT).

 
Trách nhiệm của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trách nhiệm của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

(29/10/2021)

Với việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày 11/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm:

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

(29/10/2021)

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Sau gần 02 năm Cổng được đưa vào hoạt động, ngày 11 tháng 10 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.


Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính

(19/10/2021)

Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021.