Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/01/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Thủ tướng lưu ý không để tâm lý lơi lỏng sau khi có Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tướng lưu ý không để tâm lý lơi lỏng sau khi có Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(09/12/2019)

Chiều nay, 9/12, tại Hà Nội, thực hiện nghi thức khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tuyệt đối không để tâm lý, tình trạng các ngành, các cấp thấy có Cổng DVCQG rồi thì lơi lỏng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của mình, ngược lại cần đẩy mạnh hơn nữa…

Sẵn sàng khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sẵn sàng khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(09/12/2019)

Sau 9 tháng tích cực triển khai, mọi nhiệm vụ chuẩn bị cho xây dựng và đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào vận hành tại địa chỉ dichvucong.gov.vn đã được hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai trương diễn ra chiều 9/12 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Chính phủ cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp

(04/12/2019)

Để bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng, vận hành, phát triển tại Lễ khai trương (ngày 09/12/2019), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 11027/VPCP-KSTT ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hết thời hạn có phải đề nghị cấp lại chứng nhận hợp quy?

Hết thời hạn có phải đề nghị cấp lại chứng nhận hợp quy?

(28/11/2019)

Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết thời hạn, doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy để được phép tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường trong nước. Sản phẩm hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.