Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26/06/2019
Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III

Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III

(24/06/2019)

Ngày 20/6/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 1961/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh thuộc nhóm III.

Hoàn thành hỗ trợ đầu thu số cho 12 tỉnh trước ngày 16/7/2019

Hoàn thành hỗ trợ đầu thu số cho 12 tỉnh trước ngày 16/7/2019

(11/06/2019)

Ngày 11/6/2019, Tiểu ban Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt nam đã họp để triển khai công tác chuẩn bị ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) tại các tỉnh nhóm II, nhóm III và kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại các tỉnh nhóm IV. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải chủ trì Hội nghị.

Số người thu xem truyền hình qua hạ tầng DVB-T2 miễn phí chiếm tỷ lệ cao nhất

Số người thu xem truyền hình qua hạ tầng DVB-T2 miễn phí chiếm tỷ lệ cao nhất

(19/04/2019)

 Theo VietnamTam, số người thu xem truyền hình qua hạ tầng mặt đất miễn phí tại Cần Thơ đạt tỷ lệ cao nhất là 42,2%, tại 12 tỉnh còn lại của khu vực sông Mê Kông là 40,5%.