Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Kế hoạch – Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý, tổng hợp về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; các chương trình đầu tư công, định mức kinh tế kỹ thuật và các nhiệm vụ tài chính, kế hoạch, thống kê; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; quản lý kinh tế chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)

Điện thoại: 024.39437077; Fax: 024.38228869

KHTC01.png

Vụ trưởng:

Ông Nguyễn Minh Sơn

KHTC-02.png

Phó Vụ trưởng:  

- Ông Nguyễn Ngọc Hải

ĐT: 024. 38226606

KHTC-04.png

- Ông Trần Như Hiền

Email: tnhien@mic.gov.vn

- Ông Nguyễn Hữu Hạnh

Email: nhhanh@mic.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Email: nththuy@mic.gov.vn

Vụ Kế hoạch - Tài chính có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định 1506/QĐ-BTTTT ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định số 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top