Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: National Institute of Information and Communications Strategy

Viết tắt là: NIICS

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại tổng đài nội bộ: 024.35565340;   024. 35565328; 024.35565033; 024. 35565044; 024.35565048 . 

vien1.png

Fax: 024. 35567399

vien2.png

Website: www.niics.gov.vn

Phó Viện trưởng phụ trách:

Ông Trần Minh Tân

Phó Viện trưởng

Ông Đỗ Quý Vũ

vien4.png

Phòng Tổ chức - Hành chính:

Trưởng phòng: Lê Doãn Huyền

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 16)

vien5.png

Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Thanh

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 75)

vien6.png

- Phó Trưởng phòng, Phụ trách Kế toán: Đào Thị Lan Anh

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 79)

vien7.png

Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông:

Phụ trách Ban: Nguyễn Phi Hùng

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 26)

vien8.png

Ban Công nghệ thông tin:

Phó trưởng Ban phụ trách: Nguyễn Quỳnh Anh

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 73)

vien9.png

Ban Kinh tế, thị trường:

Phó trưởng Ban phụ trách: Vũ Phúc Yên

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 45)

vien10.png

Ban Thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo:

Phụ trách Ban: Nguyễn Thị Thanh Vân

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 82)

vien11.png

Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế:

Trưởng Ban: Trần Tuyết Anh

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 67)

vien12.png

Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông:

Giám đốc: Đỗ Tiến Thăng

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 70)

vien13.png

Trung tâm Đào tạo, Chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông:

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thành Lê

Điện thoại:  024.35565340 (máy lẻ 69)

vien14.png

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2488/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top