Cục Viễn thông

Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước.

Cục Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990   Fax:   024.37820998; 024.39436607

CVT01.png

Website: http://vnta.gov.vn

 Cục trưởng:

Ông Nguyễn Thành Phúc

ĐT: ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 9999 ) 

vien3.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Phong Nhã 

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6666) 

CVT03.png

- Ông Trần Duy Hải

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6868)

CVT04.png

- Ông Nguyễn Anh Cương

Email: nacuong@vnta.gov.vn

Văn phòng Cục:

- Phó chánh Văn phòng phụ trách: Ông Lê Doãn Hoàn

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26303)

Email: ldhoan@vnta.gov.vn

 - Phó Chánh Văn phòng: Trần Bảo Luân

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27668)

CVT07.png

Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Trưởng phòng: Ông Hồ Đức Lượng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26868)

Email: hdluong@vnta.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Phan Văn Hùng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26866)

Email: pvhung@vnta.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Lư

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26666)

Email: nhlu@vnta.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Phan Quốc Hưng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26789)

Email: pqhung@vnta.gov.vn

Phòng Chính sách:

- Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Trần Thế Phương

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26353)

Email: ttphuong@vnta.gov.vn

Phòng Cấp phép Tài nguyên:

- Trưởng phòng: Lương Phạm Nam Hoàng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25156)

Email: lpnhoang@vnta.gov.vn

Phòng Kinh tế:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Cương

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25203)

Email: nacuong@vnta.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Trần Anh Tấn

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25202) 

Email: tanta@vnta.gov.vn

Phòng Phát triển Hạ tầng:

-  Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sơn

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25151) 

Email: ntson@vnta.gov.vn

-Phó trưởng phòng: Ông Vũ Ngọc Dương

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26252) 

Email: vnduong@vnta.gov.vn

Phòng Thanh tra:

- Trưởng phòng: Ông Giang Văn Thắng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26251)

Email: gvthang@vnta.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Tuấn Vinh

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26202)

Email: ntvinh@vnta.gov.vn

Phòng Công nghệ Dịch vụ:

- Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26352)

 

Email: trtanh@vnta.gov.vn

Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và Dịch vụ:

- Giám đốc: Ông Võ Đức Hùng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07888)

CVT05.png

- Phó Giám đốc: Ông Vũ Minh Đức

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07777)

CVT25.png

- Phó Giám đốc: Ông Ngô Ngọc Trọng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07501)

CVT26.png

Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Tuyến

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07005)

CVT27.png

- Phó Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Dũng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 08002)

CVT28.png

- Phó Giám đốc: Ông Lỗ Quốc Việt

ĐT: 028 39919066 (số máy lẻ 306)

CVT29.png

- Phó Giám đốc: Ông Vũ Long

ĐT: 0236 3897889 (số máy lẻ 405)

CVT30.png

Cục Viễn thông có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 569/QĐ-BTTTT ngày 29/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top