Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)

Điện thoại: 024.39437328; Fax: 024.39437328

KHCN-4.png

Vụ trưởng: Ông Nguyễn Thiện Nghĩa

ĐT: 024.39436412

Email: thiennghia@mic.gov.vn

Phó Vụ trưởng:

- Ông Đinh Quang Trung

KHCN-2.png

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang

KHCN-1.png

- Ông Lê Quốc Hưng

Email: lqhung@mic.gov.vn

Chuyên viên khoa học công nghệ:

ĐT: 024.38226610

Chuyên viên công nghệ thông tin:

ĐT: 024.39437329

Phòng Quản lý tiêu chuẩn, chất lượng:

ĐT: 024.38226610

Vụ Khoa học và Công nghệ có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 419/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top