Vụ Bưu chính

Vụ Bưu chính là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về bưu chính.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)

Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954

 VAN-THU_2.png

Vụ trưởng:

Ông Lã Hoàng Trung

Vu-truong_1.png

Phó Vụ trưởng:

- Bà Hoàng Bảo Ngọc

ĐT: 024. 38227066

PVT-BC2_1.png

- Ông Vũ Chí Kiên

PVT-BC1.png

Vụ Bưu chính có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1498/QĐ-BTTTT ngày 14/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top