Cục Chuyển đổi số quốc gia

Cục Chuyển đổi số quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; là đầu mối tổng hợp, tham mưu, điều phối, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Cục Chuyển đổi số quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37821766; Fax: 024.35378208.

Website: http://dx.gov.vn

Quyền Cục trưởng

- Ông Hồ Đức Thắng

Email: hdthang@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Phú Tiến

cds2.png

- Ông Nguyễn Hữu Hạnh

cds3.png

- Bà Trần Thị Quốc Hiền

cds4.png

Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách: 

Ông Nguyễn Huy Kháng 

Email: nhkhang@mic.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng:

Ông Mai Thanh Hải

Email: mthai@mic.gov.vn

- Văn thư: 024.37821766

cds7.png

Phòng Quản lý Đầu tư:

- Trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn

cds8.png

- Phó Trưởng phòng: Bà Quách Hồng Trang

Email: qhtrang@mic.gov.vn.

Phòng Nền tảng và Dữ liệu số:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Khánh

Email: ntkhanh@mic.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Chí Nam 

Email: tcnam@mic.gov.vn

Phòng Dịch vụ số:

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hoàng Long

cds13.png

Phòng Chính sách số:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Thảo

cds15.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Kiên

cds16.png

Trung tâm Chính phủ số:

- Phó Giám đốc phụ trách: Bà Mai Thùy Ngân

Điện thoại: 024.37925016

cds18.png

- Phó Giám đốc: Ông Đặng Tùng Anh

cds19.png

- Phó Giám đốc: Ông Lê Nhật

Điện thoại: 024.37925016

Email: lenhat@mic.gov.vn

- Văn thư Trung tâm: 024.37925016

Trung tâm Công nghệ số quốc gia:

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Đỗ Lập Hiển

Điện thoại: 024.37925030

cds20.png

- Phó Giám đốc:

+ Ông Đỗ Ngọc Vĩnh

cds21.png

+  Ông Nguyễn Quang Hưng

cds22.png

- Văn thư Trung tâm: 024.37925030

Ban Quản lý kết quả Đề án 112:

Quyền Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: 024.08048596
cds23.png

Cục Chuyển đổi số quốc gia có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT ngày 19/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top