Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về công nghiệp công nghệ thông tin.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)

cuc-ict-1.png

Cục trưởng: 

Ông Nguyễn Khắc Lịch

Email: nklich@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên

cuc-ict3.png

- Ông Lê Nam Trung

Email: lntrung@mic.gov.vn

Tổ chức bộ máy:

- Văn phòng;

- Phòng Chính sách;

- Phòng Quản lý chất lượng;

- Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1816/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top