Cục Bưu điện Trung ương

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong việc đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phục vụ thông tin cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan (sau đây gọi chung là các cơ quan Đảng, Nhà nước).

Cục Bưu điện Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 08041025; Fax: 024.38431830

Cục trưởng:

Ông Trần Duy Ninh

ĐT: 080. 41236;

bdtw1.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Bùi Quang Minh

ĐT: 080. 41068;

bdtw2.png

- Ông Đỗ Trí Dũng

bdtw3.png

Phòng Tổ chức – Cán bộ:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào

ĐT: 080. 41279;

bdtw4.png

Văn phòng Cục:

- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào

ĐT: 080. 41279

bdtw4.png

- Tổng hợp: Bà Mai Thị Phương Thảo

ĐT: 080. 41225;

bdtw5.png

Phòng Tài chính – Kế toán:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Tâm

ĐT: 080. 41226;

bdtw6.png

Phòng Kế hoạch Đầu tư:

Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Ngọc

ĐT: 080. 41080;

bdtw7.png

Phòng Chính sách và nghiệp vụ:

Trưởng phòng: Ông Ngô Thanh Hiển

ĐT: 080. 41213;

bdtw8.png

Phòng Kỹ thuật: 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mùi

ĐT: 080. 41030

bdtw9.png

Phòng An toàn thông tin:

Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Trần Hải Nam

ĐT: 080. 41388

bdtw10.png

Trung tâm Tư vấn, thiết kế và tích hợp hệ thống: 

Giám đốc: Ông Lê Đình Hiến

ĐT: 080. 41216

bdtw11.png

Bưu điện CP16 - Hà Nội:

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Thụ

ĐT: 08042777; 08041090;

bdtw12.png

Trụ sở chính: số 5 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 08048335; Fax: 08048334.

Bưu điện T78 - Hồ Chí Minh:

Giám đốc: Ông Trần Công Bình

ĐT: 08082558;

bdtw13.png

Trụ sở chính: số 87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08082995; Fax: 0838297861.

Bưu điện T26 - Đà Nẵng:

Giám đốc: Ông Trịnh Tuấn Anh

ĐT: 08051513;

bdtw14.png

Trụ sở chính: số 73 Trần Phú, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

ĐT: 08051111; Fax: 08051235.

Cục Bưu điện Trung ương có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top