Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Bộ có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)

Điện thoại: 024.39435602; Fax: 024.38263477

Chánh Văn phòng:

Bà Hoàng Thị Phương Lựu 

Vanphong01.png

Phó Chánh Văn phòng: 

- Ông Nguyễn Minh Thắng

Vanphong02.jpg.png

- Ông Đồng Hải Hà

Vanphong04.png

- Ông Dương Tôn Bảo, Phó Chánh Văn phòng tập sự

Email: dtbao@mic.gov.vn

Phòng Thư ký - Tổng hợp:

Phó trưởng phòng phụ trách phòng: Bà Lê Thị Thu Hiền

ĐT: 024.39434100

Vanphong05.png

Phòng Văn thư, lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính:

- Trưởng phòng:

Bà Trần Thị Hồng Hạnh

Email: thhanh@mic.gov.vn

- Phó trưởng phòng:

 Bà Trần Quỳnh Lan

Vanphong06.png

Ông Phan Quốc Vinh

Vanphong07.png

Phòng Hành chính:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

ĐT: 024.39449729

Vanphong08.png

- Phó trưởng phòng:

Ông Lưu Đức Nghĩa

Email: ldnghia@mic.gov.vn

Tổ bảo vệ:

- Tổ phó: Ông Phạm Văn Dũng

Email: phamvandung@mic.gov.vn

ĐT: 024.39437004

Phòng Quản trị:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đông Giang

ĐT: 08042881

Vanphong10.png

Tổ xe:

- Tổ trưởng: Trần Hoài Nam

ĐT: 024.39454383

Email: hoainam@mic.gov.vn

- Tổ phó: Ông Phạm Đức Cường

 Email: pdcuong@mic.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế toán:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Vanphong11.png

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Bích Duyên

Email: pbduyen@mic.gov.vn

Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh:

ĐT: 028.39104383

- Trưởng đại diện: Bà Bạch Như Nguyện

Email: bnnguyen@mic.gov.vn

Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng:

ĐT: 0236.3897717

- Trưởng Đại diện: Bà Trần Phạm Diệu Linh

ĐT: 0236.3821216

Vanphong13.png

Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 36/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top