Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Dịch vụ công

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở Điện Biên Đông

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở Điện Biên Đông

(26/12/2022)

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã tích cực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Lai Châu nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Lai Châu nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

(26/12/2022)

Lai Châu hiện đang đứng trong top 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia cao nhất trong cả nước. Để có được kết quả đó, Lai Châu đã và đang nỗ lực chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Vietnam Post: Đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn

Vietnam Post: Đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn

(25/12/2022)

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện, người dân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian chờ đợi, đi lại. Cơ quan hành chính tinh giản biên chế, công chức hành chính sẽ có thêm thời gian để tập trung làm tốt công tác chuyên môn hơn.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao cải cách hành chính

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao cải cách hành chính

(25/12/2022)

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC) và triển khai Chính phủ điện tử. Việc sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn ít người dân chủ động tiếp cận với những tiện ích mà DVCTT đem lại.