Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thanh tra

Quyết định xử phạt phạt vi phạm hành chính ông Phạm Xuân Tú

(07/05/2021)

Quyết định số 17/QĐ-TTra. Nội dung xem tại đây.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam

(05/05/2021)

 Kết luận số 335/KL-TTra ngày 4/5/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT. Nội dung kết luận xem tại đây.

Quyết định xử phạt hành chính Đài Tiếng nói Việt Nam

(18/02/2021)

Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TTTT.