Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề

'3 giảm, 3 tăng' và trồng hoa bờ ruộng

'3 giảm, 3 tăng' và trồng hoa bờ ruộng

(03/08/2016)

Mô hình “3 giảm, 3 tăng” kết hợp trồng hoa sinh thái trên đồng ruộng là tạo mỹ quan cho đồng ruộng, tăng cường sức khỏe cho con người, cân bằng hệ sinh thái, giảm áp lực ô nhiễm môi trường và cộng đồng dân cư.

Huyện Cao Phong (Hòa Bình): Nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn

Huyện Cao Phong (Hòa Bình): Nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn

(03/08/2016)

Bám sát đặc điểm của một huyện miền núi, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, qua đó tạo động lực để địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Quế Võ

(03/08/2016)

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Quế Võ phát triển khá mạnh, với sự đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng dần quy mô tuyển sinh, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học nghề cũng như việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của người dân địa phương.

Bỏ nuôi bò sang gà Đông Tảo, kiếm hàng trăm triệu đồng/năm.

Bỏ nuôi bò sang gà Đông Tảo, kiếm hàng trăm triệu đồng/năm.

(03/08/2016)

Bỏ nuôi bò, ông Nguyễn Văn Thi ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) chuyển sang nuôi gà Đông Tảo. Nhờ học hỏi những mô hình đi trước, ông đã nuôi gà thành công, kiếm hàng trăm triệu đồng/năm.

Hướng dẫn khắc phục thiệt hại cây trồng sau bão

(03/08/2016)

Thực hiện các biện pháp chăm sóc kịp thời như bón thúc đợt 2 bằng phân kali cho diện tích lúa đứng cái, làm đòng, phun thêm các chất hỗ trợ sinh trưởng, phân qua lá cho lúa