Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề

Làm lúa 'khỏe re' nhờ dồn điền đổi thửa

Làm lúa 'khỏe re' nhờ dồn điền đổi thửa

(14/10/2016)

Đó là chia sẻ của nông dân ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) khi địa phương thực hiện thành công dồn điền đổi thửa (DĐĐT).

Canh tác lúa thông minh

Canh tác lúa thông minh

(12/10/2016)

Mô hình canh tác lúa thông minh tại Long An đã đạt được mục tiêu của chương trình đề ra, vấn đề quan trọng nhất được ban tổ chức đặt ra với các mô hình này là người nông dân phải trở thành chuyên gia.

Trồng rau an toàn không làm đất

Trồng rau an toàn không làm đất

(11/10/2016)

Sạ thẳng giống trên chân ruộng lúa mùa sau thu hoạch. Không làm đất, bón phân, xới xáo, phun thuốc BVTV. Sau 20 - 25 ngày nhà nông đã được thu rau an toàn.

Khánh Hòa: Phê duyệt chuyển đổi cây trồng

Khánh Hòa: Phê duyệt chuyển đổi cây trồng

(11/10/2016)
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đề án Chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 hướng tới xây dựng các vùng chuyên canh trên đất sản xuất nông nghiệp.
Tằm 'tự đan' du nhập xứ Nghệ

Tằm 'tự đan' du nhập xứ Nghệ

(08/10/2016)

Đến thời điểm tằm chín, thay vì cho tằm đóng kén để ươm tơ thì người nuôi “huấn luyện” cho tằm nhả tơ đan thành những tấm thảm trên sàn với kích thước theo đơn đặt hàng.