Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Xuất bản, In, Phát hành

Về việc nhập khẩu thiết bị in

Phạm Thái Ninh - 07:29 29/01/2024

Chúng tôi có 01 lô hàng nhập khẩu, hàng hóa là hàng tạm nhập- tái xuất để phục vụ cho việc sản xuất hộp bằng giấy dùng để đựng trang sức, tên hàng như sau: Máy sản xuất hộp giấy dùng để đựng trang sức, model: CZ-JHJ450, điện áp 220V, 60Hz, công suất 2.1kW, năm sx 2021, nhà sx:Shenzhen Chuanzheng Automation Technology Co.,LTD, Hàng đã qua sử dụng Khi chúng tôi thực hiên thủ tục hải quan thì phía chi cục hải quan yêu cầu chúng tôi phải xin: Giấy xác nhận khai báo nhập khẩu thiết bị in . Chi cục phản hồi là căn cứ theo quy định tại nghị định 72 2022 NĐ-CP ngày 04 10 2022 sửa đổi bổ sung 1 số điều của nghị định 60 2014 NĐ-CP ngày 19 06 2014. Chúng tôi đã tiến hành xin giấy phép TẠM NHẬP-TÁI XUẤT của Bộ Công Thương theo quy định tại a, khoản 1 điều 15 của nghị định 69 2018 NĐ-CP ngày 15 05 2018. Câu hỏi: - Chúng tôi đã xin giấy phép tạm nhập - tái xuất của Bộ Công Thương heo quy định tại a, khoản 1 điều 15 của nghị định 69 2018 NĐ-CP ngày 15 05 2018 rồi thì chúng tôi có phải xin thêm Giấy xác nhận khai báo nhập khẩu thiết bị in theo quy định tại nghị định 72 2022 NĐ-CP ngày 04 10 2022 sửa đổi bổ sung 1 số điều của nghị định 60 2014 NĐ-CP ngày 19 06 2014 nữa hay không ạ

Trả lời

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in thì thiết bị trên thuộc danh mục phải khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện khai báo thiết bị này với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu theo đúng quy định của Pháp luật.
Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top