Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Xuất bản, In, Phát hành

Quy định về nhập khẩu xuất bản phẩm

Đặng Kim Dung - 05:03 29/03/2024

Công ty tôi có nhập khẩu 10 cuốn lịch năm mới 2024 từ nước ngoài do công ty mẹ gửi về và công ty chỉ dùng nội bộ, không kinh doanh, và công ty đã thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trên trang thông tin một cửa được phân cấp về sở văn hóa thông tin cấp huyện. Tuy nhiên, do công ty không có sẵn ấn phẩm nào của lô hàng để xuất trình cho sở văn hóa thông tin cấp huyện nên sở văn hóa thông tin cấp huyện áp dụng điều 20 thông tư 01 2020 TT-BTTTT chỉ cấp giấp phép 01 bản xuất bản phẩm và yêu cầu công ty chúng tôi nộp lại để thẩm định nội dung. Sau quá trình thẩm định mới xem xét cấp giấy phép nhập khẩu chúng tôi hiểu là cấp giấy phép cho 09 cuốn lịch còn lại của lô hàng. Tuy nhiên điều này gây khó khăn cho việc làm thủ tục hải quan, cụ thể: Khi khai báo tờ khai hải quan, Công ty chỉ được khai 01 bản vì giấy phép chỉ cho phép nhập khẩu 01 bản của toàn bộ lô hàng 10 bản. Và khi lấy hàng tại cửa khẩu, hiện tại luật hải quan không quy định cho trường hợp lấy hàng 1 phần của lô hàng nhập khẩu, dẫn đến không thể lấy hàng ra khỏi cửa khẩu để mang về nộp cho cơ quan có thẩm quyền làm thẩm định. Trường hợp công ty muốn làm thủ tục lấy mẫu 01 bản 10 bản của lô hàng nhập khẩu cũng không thực hiện được vì không có quy định thủ tục Hải quan cho trường hợp doanh nghiệp tự xin lấy mẫu hàng hóa. Trường hợp công ty đề nghị sở văn hóa thông tin cấp huyện có văn bản gửi yêu cầu lấy mẫu để thẩm định cho cơ quan Hải quan cửa khẩu để doanh nghiệp có cơ sở làm thủ tục Hải quan thì bị từ chối vì thông tư 01 2020 TT-BTTTT không quy định thủ tục lấy mẫu và tại mẫu số 32 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cũng không có nội dung yêu cầu lấy mẫu. Do vậy, kính đề nghị Bộ TT TT có quy định tháo gỡ vướng mắc trên để doanh nghiệp thuận lợi làm thủ tục nhập khẩu. Doanh nghiệp xin đề xuất phương án thực hiện cấp “Giấy phép tạm thời” cho toàn bộ lô hàng để doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan lấy toàn bộ lô hàng mang về thẩm định theo yêu cầu như cách làm trước đây tại công văn số 64 STTTT-BCXBTT ngày 13 1 2017 hướng dẫn thực hiện thông tư 23 2014 TT-BTTTT.

Trả lời

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Cục Xuất bản, in và phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 41 Luật Xuất bản; và Điều 20 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với những kiến nghị, đề xuất của độc giả, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét đưa vào nội dung nghiên cứu, điều chỉnh khi sửa đổi Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top