Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Xuất bản, In, Phát hành

Nhập khẩu máy in

Hà Văn Cảnh - 04:59 29/03/2024

Xin kính chào quý Bộ Tôi có câu hỏi nhờ quý Bộ giải đáp giúp như sau: Theo quy định tại khoản 4, điều 2 Nghị định số 60 2014 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 sử đổi bởi Nghị định số 25 2018 NĐ-CP và Nghị định số 72 2022 NĐ-CP thì: 4. Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm: a Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí b Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành c Tem chống giả d Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá không bao gồm tiền e Bao bì, nhãn hàng hóa g Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ, sách, sổ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, giới thiệu, quảng cáo thiết bị, công cụ sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ áp-phích, tờ rời, tờ gấp không phải là xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản. h Các sản phẩm in khác. Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất Bản mạch in, sản xuất Kính mắt, Vỏ bằng thép của máy nay Công ty chúng tôi có nhập một số loại Máy in sử dụng một trong các công nghệ thuộc mã HS 84.43: Kỹ thuật số, ốp-xét offset, flexo, ống đồng, letterpress, máy in lưới lụa.. là loại được chế tạo dùng để in lên Bản mạch FPCB, in lên Gọng Kính, in lên vỏ thép của máy ,...về để chính doanh nghiệp chúng tôi sử dụng. Đối chiếu với quy định về các sản phẩm in như quy định trên thì chúng tôi muốn hỏi khi chúng tôi nhập một số loại máy in như trên về để in lên các sản phẩm đặc biệt như liệt kê bên trên thì có thuộc trường hợp phải khai báo nhập khẩu thiết bị in hay không Kính mong quý Bộ hướng dẫn sớm để doanh nghiệp hiểu đúng và tuân thủ quy định của pháp luật Xin chân thành cám ơn

Trả lời

Theo mô tả về sản phẩm của công ty thực hiện sản xuất thì sản phẩm của công ty thuộc quy định tại điểm h khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 được sửa đổi bởi điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động in thì các Máy in sử dụng một trong các công nghệ (thuộc mã HS 84.43): Kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress, máy in lưới (lụa) thuộc các thiết bị phải khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top