Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA)

Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA)

(Mic.gov.vn) -Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA). Cập nhật ngày 10/4/2024.

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành cập nhật ngày 20/12/2023

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top