Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia

Thứ tư, 17/04/2024 16:10

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

TT

Tên Tiêu chuẩn

Ký hiệu


Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009

Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu

TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005

(Tiêu chuẩn đã được thay thế bằng TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 )

Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số

TCVN 8066:2009

Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

TCVN 8067:2009

Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8076:2009

Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8077:2009

Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8078:2009

Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s

TCVN 8236:2009

Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s

TCVN 8237:2009

Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

TCVN 8238:2009

Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3

TCVN 8239:2009

Thiết bị đầu cuối viễn thông - Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh

TCVN 8240:2009

Tương thích điện từ - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến

TCVN 8241-4-3:2009

Tương thích điện từ - Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp

TCVN 8241-4-11:2009

Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu

TCVN 8068:2009

Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu

TCVN 8069:2009

Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8070:2009

Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất

TCVN 8071: 2009

Mạng viễn thông – Giao thức IPv4

TCVN 8072:2009

Mạng viễn thông - Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp

TCVN 8073:2009

Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu

TCVN 8074:2009

Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TCVN 8075:2009

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 8235:2009

Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 8665:2011

Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8687:2011

Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP

TCVN 8690 : 2011

Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8691:2011

Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

TCVN 8692:2011

Thiết bị điện thoại thẻ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8795:2011

Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8699:2011

Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8700:2011

Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8666-2011

Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C - Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8688-2011

Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định - Các yêu cầu

TCVN 8689 -2011

Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 8693-2011

Sách - Yêu cầu chung

TCVN 8694-2011

Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu

TCVN 8695-1- 2011

Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành

TCVN 8695-2-2011

Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8696:2011

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8697:2011

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8698:2011

Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụng

TCVN 8701: 2011

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoài

TCVN 8702:2011

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trong

TCVN 8703:2011

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng

TCVN 8704:2011

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát

TCVN 8705:2011

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá

TCVN 8706:2011

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển

TCVN 8707:2011

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm

TCVN 8708:2011

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát

TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn

TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn

TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008

Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 9373: 2012

Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s

TCVN 9374: 2012

Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật

TCVN 9375: 2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản

TCVN 9247:2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)

TCVN 9248:2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế

TCVN 9249:2012

Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật

TCVN 9802-1 : 2013

Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại

TCVN 9803 : 2013

Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực

TCVN 9804 : 2013

Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10250:2013

Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10251:2013

Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin

TCVN 10295:2014

ISO/IEC 27005:2011

Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10296:2014

Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10297:2014

Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10298:2014

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm

TCVN 10539:2014

 

ISO/IEC 12207:2008

Kỹ thuật phần mềm - Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm - Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa(COTS)

TCVN 10540:2014

 

ISO/IEC 25051:2006

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin

TCVN 10541:2014

 

ISO/IEC 27003:2010

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin - Đo lường

TCVN 10542:2014

 

ISO/IEC 27004:2009

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành

TCVN 10543:2014

 

ISO/IEC 27010:2012

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát

TCVN 9801-3:2014

 

ISO/IEC 27033-3:2010

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

TCVN 7909-4-2:2015

IEC 61000-4-2:2008

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến

TCVN 7909-4-3:2015

IEC 61000-4-3:2010

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến

TCVN 7909-4-6:2015

IEC 61000-4-6:2008

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp

TCVN 7909-4-8:2015

IEC 61000-4-8:2009

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6

TCVN 9802-2:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận

TCVN 9802-3:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến

TCVN 9802-4:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận

TCVN 10906-1:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.

TCVN 10906-2:2015

Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 1: Đặc tả giao thức

TCVN 11237-1:2015

Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6

TCVN 11237-2:2015

Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS

TCVN 11237-3:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng

TCVN 9801-2:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng

TCVN 11238:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin

TCVN 11239:2015

Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

TCVN 7909-1-2:2016

IEC/TS 61000-1-2:2008

Mạng viễn thông – Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 11298-1:2016

Kênh thuê riêng Ethernet điểm-điểm – Yêu cầu truyền tải

 

TCVN 11300:2016

Mạng truy cập quang thụ động GPON – Lớp tiện ích truyền tải vật lý

 

TCVN 11301:2016

Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 – Yêu cầu chất lượng

TCVN 11302:2016

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học

TCVN 11385:2016

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin

TCVN 11386:2016

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quan

TCVN 11393-1:2016

ISO/IEC 13888-1:2009

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

TCVN 11393-2:2016

ISO/IEC 13888-2:2009

 

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng

TCVN 11393-3:2016

ISO/IEC 13888-3:2009

Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in

TCVN 11789:2017

ISO/IEC 19798:2007

Công nghệ thông tin - Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in ảnh điện đơn sắc và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in

TCVN 11790:2017

ISO/IEC 19752:2004

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin

TCVN ISO/IEC 27006:2017

ISO/IEC27006:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

TCVN ISO/IEC 27015:2017

ISO/IEC 27015:2012

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động

TCVN ISO/IEC 27031:2017

ISO/IEC 27031:2011

Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 8:Truyền tải các nội dung mã hóa theo chuẩn ISO/IEC 14496 trên mạng IP

TCVN ISO/IEC 11795-8:2017

ISO/IEC 14496-8:2004

Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 14: Định dạng tệp MP4

TCVN 11795-14:2017

ISO/IEC 14496-14:2003

WITH AMENDMENT 5:2014

Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản

TCVN 11795-17:2017

ISO/IEC 14496-117:2006

TCVN về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần mềm tham chiếu

TCVN 11777-5:2017

ISO/IEC 15444-5:2015

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API

TCVN 11777-9:2017

ISO/IEC 15444-9:2005

WITH AMENDMENT 1:2006

WITH AMENDMENT 2:2008

WITH AMENDMENT 3:2008

WITH AMENDMENT 4:2014

WITH AMENDMENT 5:2014

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều

TCVN 11777-10:2017

ISO/IEC 15444-10:2011

Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast

TCVN 9802-5:2017

Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6

TCVN 10906-3:2017

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1:Giới thiệu và khái niệm

TCVN 11778-1:2017

ISO/IEC TR 15443-1:2012

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 2: Phân tích

TCVN 11778-2:2017

ISO/IEC TR 15443-2:2012

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin

TCVN 11779:2017

ISO/IEC 27007:2011

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn về an toàn không gian mạng

TCVN 11780:2017

ISO/IEC 27032:2012

An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) - Thay đổi trong giao thức

TCVN 11818:2017

Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)

TCVN 11819:2017

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

TCVN 11930:2017

Các yêu cầu bảo mật DNS (DNSSEC)

TCVN 12044:2017

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học

TCVN 12042:2017

Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạng

TCVN 12043:2017

Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ

TCVN 12154:2018

Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

TCVN 12155:2018

Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

TCVN 12199-1:2018

Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2: Các quy trình quản lý

TCVN 12199-2:2018

Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2D

TCVN 12200:2018

Công nghệ thông tin - Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3D

TCVN 12201:2018

Thông tin địa lý - Tài liệu Ngữ cảnh bản đồ trên nền web

TCVN 12263:2018

Thông tin địa lý - Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web

TCVN 12264:2018

Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

TCVN 12265:2018

ISO 6709:2008

Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

TCVN 12266:2018

ISO 19128:2005

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng

TCVN 11777-2:2018

ISO/IEC 15444-2:2004

WITH AMENDMENT 2:2006

WITH AMENDMENT 3:2015

WITH AMENDMENT 4:2015

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Định dạng tệp hình ảnh phức hợp

TCVN 11777-6:2018

ISO/IEC 15444-6:2013

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bảo mật JPEG 2000

TCVN 11777-8:2018

ISO/IEC 15444-8:2007

WITH AMENDMENT 1:2008

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Mạng không dây

TCVN 11777-11:2018

ISO/IEC 15444-11:2007

WITH AMENDMENT 1:2013

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào

TCVN 11777-13:2018

ISO/IEC 15444-13:2008

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành

TCVN 12210:2018

ISO/IEC TR 19791:2008

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn chuyên gia đánh giá về kiểm soát an toàn thông tin

TCVN 27008:2018

ISO/IEC TR 27008:2008

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mã hóa có sử dụng xác thực

TCVN 12197:2018 ISO/IEC 19772:2009

Thông tin và tư liệu - Định danh số cho đối tượng

TCVN 12198:2018 ISO 26324:2012

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt Web

TCVN 12637:2019

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố

TCVN ISO/IEC 27043:2019 ISO/IEC 27043:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cố

TCVN ISO/IEC 27041:2019 ISO/IEC 27041:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản bằng chứng số

TCVN ISO/IEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa lọc lưu lượng có trạng thái

TCVN 12819:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng

TCVN 12820:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động

TCVN 12821:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu

TCVN 12822:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin

TCVN ISO/IEC 27002:2020 ISO/IEC 27002:2013 (*)

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 4: Kiểm tra giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái

TCVN 10906-4:2020

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6

TCVN 9802-6:2020

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Kiểm tra tuân thủ IPv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàng

TCVN 12893 :2020

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN 10906-5:2020

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN 9802-7:2020

Công nghệ thông tin –Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh –Các hệ thống

TCVN 11795-1:2020

 

ISO/IEC 14496 - 1:2010

Công nghệ thông tin –Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 -Phần 1:Hệ thống mã hóa lõi

TCVN 11777- 1:2020 ISO/IEC 15444 -1:2019

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 1: Khái niệm và định nghĩa

TCVN 12849 -1:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -1:2013

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 2: Quy trình kiểm thử

TCVN 12849-2:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -2:2013

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm –Phần 3: Tài liệu kiểm thử

TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 3:2013

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm –Kiểm thử phần mềm – Phần 4: Kỹ thuật kiểm thử

TCVN 12849 - 4:2020 ISO/IEC/IEEE 29119 -4:2015

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quy tắc thực hành bảo vệ thông tin định danh cá nhân (PII) trên đám mây công cộng có chức năng xử lý PII

TCVN 27018:2020

ISO/IEC 27018:2019

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản trị an toàn thông tin

TCVN 27014:2020

ISO/IEC 27014:2013

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây

TCVN 27017:2020

ISO/IEC 27017:2015

Internet vạn vật (IoT) – Các yêu cầu chung

TCVN 13115:2020

ITU-T Y.4100/Y.2066:2014

Internet vạn vật (IoT) – Kiến trúc tham chiếu

TCVN 13117:2020

Internet vạn vật (IoT) – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 13116:2020

Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TCVN 9250:2021

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Áp dụng TCVN ISO/IEC 27001 cho lĩnh vực cụ thể -Các yêu cầu

TCVN 13265:2021 ISO/IEC 27009:2016

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn -Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số

TCVN 13266:2021

ISO/IEC 27042:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm

TCVN 9801-1:2022

ISO/IEC 27033-1:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

TCVN 13464:2022

ISO/IEC 27039:2015

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn kỹ thuật quản lý bản vá trong tổ chức

TCVN 13467:2022

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ

TCVN 13465:2022

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ we

TCVN 13466:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho phần mềm ứng dụng

TCVN 13468:2022

Internet vạn vật – Yêu cầu và khả năng hỗ trợ các thiết bị đeo và dịch vụ liên quan

TCVN 13746:2023

Internet vạn vật – Yêu cầu và khả năng hỗ trợ cho dữ liệu lớn

TCVN 13747:2023

Internet vạn vật – Yêu cầu và khả năng quản lý thiết bị

TCVN 13748:2023

Internet vạn vật – Các khả năng bảo mật hỗ trợ tính an toàn

TCVN 13749:2023

Vụ KHCN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top